VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Svetlana Greičienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Petraškevič, Božena; Greičienė, Svetlana. Slaugytojų vaidmuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinime = The role of a nurse in the implementation of cardiovascular diseases screening program // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2018, Nr. 6 (256), p. 4-8. Prieiga per internetą: <http://www.sskc.lt/uploads/Leidiniai/Spaudai_birzelis_Slauga.pdf> [žiūrėta 2020-01-21].

2013
1 Greičienė, Svetlana; Petronytė, Gintarė. Lietuvos slaugytojų dalyvavimas sveikatos politikoje // Slauga : mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2013, Nr. 10 (202), P. 9-14.