VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Tomas Petrėnas' publikacijų sąrašas

2021
1 Mazgelytė, Eglė; Chomentauskas, Gintaras; Dereškevičiūtė, Edita; Rekienė, Virginija; Jakaitienė, Audronė; Petrėnas, Tomas; Songailienė, Jurgita; Utkus, Algirdas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Karčiauskaitė, Dovilė. Association of salivary steroid hormones and their ratios with time-domain heart rate variability indices in healthy individuals // Journal of medical biochemistry. Belgrade : Society of Medical Biochemists of Serbia. ISSN 1452-8258. eISSN 1452-8266. 2021, first published online, p. [1-8]. DOI: 10.5937/jomb0-26045. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase]

2019
1 Tumas, Jaroslav; Baškirova, Inga; Petrėnas, Tomas; Norkūnienė, Jolita; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Towards a personalized approach in pancreatic cancer diagnostics through plasma amino acid analysis // Anticancer research. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0250-7005. eISSN 1791-7530. 2019, vol. 39, no. 4, p. 2035-2042. DOI: 10.21873/anticanres.13314. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, Embase, FLUIDEX, MEDLINE] [IF: 1.994; AIF: 4.840; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Petrėnas, Tomas; Opuchovič, Olga; Senvaitienė, Jūratė; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. A novel polymeric conservation method of historical outdoor ceramics // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. eISSN 2029-7289. 2015, Vol. 21, no. 2, p. 293-297. DOI: 10.5755/j01.ms.21.2.6823. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, CSA (nenaudotinas), VINITI, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas)] [IF: 0.428; AIF: 3.984; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Petrėnas, Tomas; Opuchovič, Olga; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Possible conservation routes to the historical outdoor ceramics // REHAB 2014 : International conference on preservation, maintenance and rehabilitation of historical buildings and structures : book of abstracts, Tomar, Portugal 19-21 March / Edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro. Barcelos : Green lines institute, 2014. ISBN 9789898734006. p. 128.
2 Petrėnas, Tomas; Opuchovič, Olga; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Possible conservation routes to the historical outdoor ceramics // REHAB 2014 : Proceedings of the international conference on preservation, maintenance and rehabilitation of historical buildings and structures, Tomar, Portugal 19-21 March / Edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro. Barcelos : Green lines institute, 2014. ISBN 9789898734013. p. 1099-1105.

2013
1 Petrėnas, Tomas; Opuchovič, Olga; Raudonis, Rimantas; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. New methods for the conservation of historical ceramics: investigation of morphology and surface properties // Химия, физика та технология поверхни = Chemistry, physics and technology surface : proceedings of Ukrainian conference with international participation. КиÏв, 2013. ISBN 9789660268319. p. 52.

2012
1 Opuchovič, Olga; Petrėnas, Tomas; Kareiva, Aivaras. Naujų keramikos konservavimo metodų kūrimas // Chemija ir cheminė technologija : studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda, 2012, gegužės 15 d. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955186519. p. 148-150.
2 Petrėnas, Tomas; Kiuberis, Jonas; Opuchovič, Olga; Tautkus, Stasys; Kareiva, Aivaras. A closer look at the ancient bricks of historical monuments: Essential step for the conservation of pottery = Senovinių plytų, esančių istoriniuose paminkluose, išsamus apibūdinimas - būtinas etapas sėkmingam keramikos konservavimui // Chemija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. 2012, t. 23, nr. 3, p. 194-202. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2012/3/194-202.pdf> [žiūrėta 2012-10-12]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts (CAplus), Current Abstracts, TOC Premier] [IF: 0.276; AIF: 4.963; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]
3 Opuchovič, Olga; Petrėnas, Tomas. The development of new methods for the conservation of historical ceramics // Nanochemistry and nanomaterials : international conference of young chemists, 7-9 December, 2012, Palanga, Lithuania : conference program and book of abstracts. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. ISBN 9786094591389. p. 37.

2010
1 Petrėnas, Tomas; Žalga, Artūras; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Investigation of cation migration from non-conservated and conservated ceramic surfaces // Corrosion and material protection: 2nd international conference, 19-22 April, 2010, Prague : proceedings [CD-ROM]. Praha : SVUOM, 2010. ISBN 9788090393363. [p. 1-6].

2006
1 Nenartavičienė, Giedrė; Petrėnas, Tomas. Characterization of strontium substituted Y-124 superconducting compounds // Neorganiniai junginiai: sintezė, savybės ir panaudojimas: Vilniaus universiteto jaunųjų chemikų konferencija, 2006 m. gruodžio 16-17: tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2006, p. 26.
2 Nenartavičienė, Giedrė; Petrėnas, Tomas; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Jasaitis, Darius Juozas; Kareiva, Aivaras. Characterization of strontium-substituted Y-124 superconducting compounds = Stronciu pakeisto Y-124 superlaidininko apibūdinimas // Chemija. ISSN 0235-7216. 2006, t. 17, nr. 4, p. 51-55. [DB: Chemical Abstracts (CAplus), Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, Chemical abstracts, Current Abstracts]