VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Tomas Strainys' publikacijų sąrašas

2018
1 Bukelytė, Greta; Bružytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė (vadov.); Strainys, Tomas (vadov.). Analysis of applied analgesia methods for knee joint arthroplasty surgery at Vilnius University hospital Santaros Clinics // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 2-3.
2 Bružytė, Greta; Bukelytė, Greta; Strainys, Tomas (vadov.); Kontrimavičiūtė, Eglė (vadov.). Comparison of analgesia methods after knee joint arthroplasty surgery // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 6-7.
3 Bukelytė, Greta; Bružytė, Greta; Strainys, Tomas; Kontrimavičiūtė, Eglė. A comparison of analgesia methods after knee joint arthroplastic surgery: intrathecal morphine versus local infiltration with ropivacaine // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 52. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-19]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]

2017
1 Bružytė, Greta; Bukelytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė; Strainys, Tomas. Multimodal analgesia after total knee joint arthroplasty surgery: Intrathecal morphine vs. local infiltration with ropivacaine // Porto biomedical journal. Barselona : Elsevier. ISSN 2444-8664. eISSN 2444-8672. 2017, Vol. 2, Iss. 5, p. 238-239. DOI: 10.1016/j.pbj.2017.07.147. [DB: ScienceDirect]

2013
1 Suchomlinov, Andrej; Strainienė, Sandra; Strainys, Tomas; Tutkuvienė, Janina. 1990 metais gimusių vaikų individuali pagrindinių ūgio ir svorio procentilių kaita nuo gimimo iki augimo pabaigos (Išilginio auksologinio Vilniaus miesto ir rajono vaikų tyrimo duomenimis) // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 1, p. 16-21. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/6061121318fa19b76d483de8a8e4ae27e0415d510.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Rimševičius, Laurynas; Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Supranavičienė, Lilija; Miglinas, Marius. Risk factors of arterio-venous fistula early thrombosis in patients on chronic hemodialysis // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 59.
2 Strainys, Tomas; Beržanskytė, Sandra; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Kateterinio sepsio sukėlėjų ir rizikos veiksnių hemodializuotiems pacientams nustatymas ir įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 534-538. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_3_534-538p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
3 Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Ankstyvų arterioveninių jungčių trombozių išsivystymo hemodializuojamiems pacientams rizikos veiksnių nustatymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 529-533. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_2_529-533p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]