VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vaiva Strukčinskaitė' publikacijų sąrašas

2021
1 Strukcinskiene, Birute; Strukcinskaite, Vaiva; Strazdiene, Neringa. Computer-related work and physical activity at home environment in university students during pandemic // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine : organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 158. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2021-1-Medicina.pdf>.

2020
1 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. 10-14 metų vaikų gyvensena: fizinio aktyvumo aspektai = The lifestyle in children aged 10 to 14 years: the aspects of physical activity // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 70-74. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.010. [DB: Index Copernicus]
2 Strazdienė, Neringa; Strukčinskaitė, Vaiva; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas. Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata: tėvų nuomonė = Physical activity and health in primary schoolchildren: parents‘ perception // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 1 (88), p. 86-91. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_1/VS%202020%201(88)%20ORIG%20Mokiniu%20fizinis%20aktyvumas.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė. Mergaičių idiopatinės skoliozės gydymas schroth metodu, naudojant diers 3D diagnostikos sistemą = Treatment of idiopathic scoliosis in girls by schroth method using diagnostic diers 3D device // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.047. [DB: Index Copernicus]
4 Strukčinskaitė, Vaiva; Štrapenskaitė, Viltė; Strukčinskienė, Birutė; Česnauskienė, Ramunė. Skirtingų kineziterapijos metodų efektyvumas skolioze sergančių jaunų žmonių stuburo parametrams ir paraspinalinių raumenų tonusui = The effect of different physiotherapy methods on spinal parameters and paraspinal muscles tone in young people with scoliosis // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 6, p. 14-21. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.132. [DB: Academic Search Complete, DOAJ, ERA, Index Copernicus]
5 Strukčinskaitė, Vaiva; Gladkytė, Patricija; Strukčinskienė, Birutė; Česnauskienė, Ramunė. Fizinio aktyvumo įtaka laikysenai ankstyvojoje paauglystėje = Physical activity influence to the posture in early adolescence // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 6, p. 22-27. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.133. [DB: Index Copernicus]
6 Genowska, Agnieszka; Strukcinskiene, Birute; Strukcinskaite, Vaiva. Low birth weight temporary trends in the Baltic states, and in the European Union over 25-year period // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine : organized within the frame of the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2020, vol. 56, suppl. 1, p. 87. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2020-1-Medicina.pdf>.
7 Strukčinskaitė, Vaiva; Gladkytė, Patricija; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. 13-14 metų paauglių fizinio pajėgumo ir laikysenos koreliacinė analizė = Correlation analysis of physical fitness and posture in adolescents aged 13 to 14 years // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 7, p. 14-19. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.170. [DB: Index Copernicus]
8 Strukčinskaitė, Vaiva; Blauzdžiūnaitė, Greta; Strukčinskienė, Birutė; Griškonytė, Emilija; Griškonis, Sigitas. Baristų fizinių ypatybių ir laikysenos pokyčiai, taikant kineziterapiją = Changes in physical characteristics and posture of baristas using physiotherapy // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 7, p. 20-27. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.171. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Šidlauskienė, Aurelija; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Strukčinskaitė, Vaiva; Buckus, Raimondas. The association between the level of physical activity with spinal posture and physical fitness parameters in early adolescence. // Vojnosanitetski pregled. Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. eISSN 2406-0720. 2019, vol. 76, iss. 12, p. 1209-1216. DOI: 10.2298/VSP170517098S. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 0.152; AIF: 4.391; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Strukčinskienė, Birutė; Tervydytė, Dileta; Strukčinskaitė, Vaiva; Strazdienė, Neringa; Griškonytė, Emilija; Griškonis, Sigitas. Jaunų žmonių savižudybių fenomeno diskursas = The discourse of suicide phenomenon in young people // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 5, p. 5-10. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.072. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskaitė, Vaiva; Trijonytė, Skaistė; Strukčinskienė, Birutė; Strazdienė, Neringa; Šidlauskienė, Aurelija; Griškonis, Sigitas. Antsvorio turinčių ir nutukimu sergančių vaikų laikysena ankstyvojoje paauglystėje = Posture of overweight and obese children in early adolescence // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 5, p. 11-18. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.073. [DB: Index Copernicus]
4 Strukcinskiene, Birute; Strukcinskaite, Vaiva; Rauckiene-Michaelsson, Alona. The links between suicidal behaviour and endorsement of myths about suicide in young people // Social welfare : interdisciplinary approach. Šiauliai : Šiauliai university. ISSN 2029-7424. eISSN 2424-3876. 2019, vol. 9 (1), p. 57-68. DOI: 10.21277/sw.v1i9.448. [DB: SocINDEX with Full Text, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
5 Strukčinskienė, Birutė; Urbietytė, Viktorija; Strukčinskaitė, Vaiva; Česnauskienė, Ramunė. Elektroninių cigarečių paplitimas ir rizika vaikų bei jaunimo sveikatai = Magnitude of usage of electronic cigarettes and risk for health in children and young people // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 6, p. 19-23. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.091. [DB: Index Copernicus]
6 Budrienė, Lina; Pūtytė, Ugnė; Strukčinskaitė, Vaiva; Radzevič, Veslava; Dudonienė, Vilma. Plukdymo poveikis kūdikių motorinei raidai ir fizinei sveikatai // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2019, 2 (21), p. 16-25. DOI: 10.33607/rmske.v2i21.825. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Radžiuvienė, Rima; Strukčinskaitė, Vaiva. Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos veiksniai: fizinio aktyvumo ypatumai : mokomoji knyga / Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis, Rima Radžiuvienė, Vaiva Strukčinskaitė. Klaipėda : Druka, 2018. 95 p. ISBN 9786094042584.
2 Strukčinskienė, Birutė; Strazdienė, Neringa; Rauckienė-Michaelsson, Alona; Strukčinskaitė, Vaiva; Tervydytė, Dileta; Griškonytė, Emilija; Griškonis, Sigitas. The lifestyle of university students: alcohol consumption issues = Universiteto studentų gyvensena: alkoholio vartojimo aspektai // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 7, p. 36-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.087. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic OneFile, DOAJ]

2017
1 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskaitė, Vaiva; Cretescu, Igor. Interdisciplinary research: mobile phone's electromagnetic radiation // 12th ORPHEUS conference “PhD training in health sciences and biomedicine from the interdisciplinary perspective” : program & abstract book : May 4th-6th, 2017, Klaipeda, Lithuania. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189459. p. 59-60.
2 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. Effects of the Schroth method for trunk muscles’ static endurance and spine mobility in girls with idiopathic scoliosis = Schroth metodo poveikis statinei liemens raumenų ištvermei ir stuburo lankstumui gydant mergaites, sergančias idiopatine skolioze // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 5, p. 71-75. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.081. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskienė, Birutė; Urbietytė, Viktorija; Strukčinskaitė, Vaiva. Falls and balance training exercises in elderly // Safe Communities are an Essential Need for a Modern-Day Society : 23rd International Safe Communities Conference : Novi Sad, Serbia, 10-12 October 2017 : book of abstracts. Novi Sad : National Center for Injury Prevention and Safety Promotion, 2017. ISBN 9788687497030. p. 119-120.
4 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Darasevič, Karol. Idiopatinės skoliozės gydymo Schroth metodu efektyvumas = The effectiveness of the Schroth method treatment for girls with idiopathic scoliosis // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga : Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. / Lietuvos reabilitologų asociacija ; [mokslinis redaktorius: Aleksandras Krikščiūnas]. Kaunas : Naujasis lankas. ISSN 2345-0673. 2017, p. 102-105.

2016
1 Varnienė, Lina; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Dudonienė, Vilma; Satkutė, Daiva; Juškėnienė, Giedrė; Strukčinskaitė, Vaiva. Effectiveness of different physiotherapy programs for adolescents with low back pain // European journal of physical and rehabilitation medicine : 20th European congress of physical and rehabilitation medicine, 23-28 April 2016, Lisbon, Portugal : abstracts. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 1973-9087. 2016, Vol. 52, no. 2, suppl. 1, p. 449. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, Scopus] [IF: 1.827; AIF: 1.931; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Strukčinskienė, Birutė; Bauer, Robert; Griškonis, Sigitas; Strukčinskaitė, Vaiva. Pedestrian mortality trends in children over four decades in transitional Lithuania = Pėsčiųjų mirtingumo tendencijos Lietuvoje per keturis dešimtmečius // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, t. 26, Nr. 5, p. 13-19. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.065. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskaitė, Vaiva; Norkienė, Sigutė; Strukčinskienė, Birutė. Pagyvenusių žmonių kritimai: rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės = Falls in elderly: risk factors and prevention possibilities // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, t. 26, Nr. 6, p. 102-108. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.099. [DB: Index Copernicus]
4 Strukčinskienė, Birutė; Bauer, Robert; Strukčinskaitė, Vaiva; Norkienė, Sigutė. Changes in mortality trends of road traffic injuries in Lithuania over 1971-2014 = Mirtingumo nuo eismo traumų pokyčiai Lietuvoje 1971-2014 metais // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, t. 26, Nr. 6, p. 114-119. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.101. [DB: Index Copernicus]
5 Adomaitienė, Irina; Sinkevičius, Romualdas; Stašienė, Eglė; Samuilis, Artūras; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. Torakaliumbalinės fascijos pakitimų vertinimas ultragarso tyrimo pagalba esant paauglių idiopatinei skoliozei - bandomasis tyrimas = Ultrasound examination of thoracolumbar fascia in adolescents with idiopathic scoliosis - pilot study // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 2, p. 72-77. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.030. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
6 Aukštikalnis, Tomas; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Varnienė, Lina; Strukčinskaitė, Vaiva; Dudonienė, Vilma; Aukštikalnienė, Kristina; Janeliauskas, Emilis; Šinkūnienė, Emilija. Izokinetinės treniruotės reikšmė paauglių apatinės nugaros dalies skausmų reabilitacijoje = Isokinetic training for adolescents low back pain rehabilitation // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 2, p. 104-110. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.035. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]

2015
1 Strukčinskienė, Birutė; Tarvydienė, Neringa; Strukčinskaitė, Vaiva; Žuravliova, Tatjana; Radžiuvienė, Rima; Mažrimas, Artūras. Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai = Psychoactive substances consumption in Klaipėda district // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 17-21. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Psichoaktyviosios%20medziagos.pdf> [žiūrėta 2015-10-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Šidlauskienė, Aurelija. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje = Electromagnetic radiation research in living environment // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 122-126. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Elektromagnetine%20spinduliuote.pdf> [žiūrėta 2015-10-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskienė, Birutė; Strazdienė, Neringa; Norkienė, Sigutė; Strukčinskaitė, Vaiva. Mokinių sporto traumos kūno kultūros pamokose ir jų prevencija = Sport injuries in schoolchildren during physical education classes and their prevention // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2015, t. 25, Nr. 6, p. 56-59. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.117. [DB: Index Copernicus]
4 Varnienė, Lina; Aukštikalnis, Tomas; Andrejevaitė, Gabrielė; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Muntianaitė, Inga. Paauglių apatinės nugaros dalies skausmo sąsaja su liemens propriorecepcija, funkciniu stabilumu, statine liemens raumenų ištverme ir bendrąja bei statine pusiausvyra = Relationship between low back pain and lumbar proprioception, functional stability, static endurance of trunk muscles and balance in adolescents // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2015, nr. 2, p. 52-56. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/reabilitacija_2015_2_03_17_2.pdf> [žiūrėta 2016-06-16].
5 Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa; Žuravliova, Tatjana; Mažrimas, Artūras. Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 93.
6 Strukčinskaitė, Vaiva; Stankus, Albinas; Martinkėnas, Arvydas. Sharp atstumo jutiklio testavimas nustatant priklausomybę tarp įtampos ir atstumo = Testing of Sharp distance sensor for determining the relationship between voltage and distance // Virtualūs instrumentai biomedicinoje 2015 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Virtual instruments in biomedicine 2015 : proceedings of international scientific-practical conference : [2015 m. gegužės 29 d., Klaipėda]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188568. p. 111-117.

2014
1 Strukčinskienė, Birutė; Bartusevičienė, Inga; Strukčinskaitė, Vaiva; Norkienė, Sigutė. Lietuvos jūrininkų gyvensenos ir sveikatos ypatumai = Seafarers' lifestyle and health in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2014, t. 24, Nr. 4, p. 34-37. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.065. [DB: Index Copernicus]
2 Strukčinskienė, Birutė; Pačiauskaitė, Ineta; Griškonis, Sigitas; Strukčinskaitė, Vaiva; Stasiuvienė, Dalija; Griškonytė, Ieva. Klaipėdos miesto gyventojų gyvensena: fizinio aktyvumo ypatumai = Lifestyle of Klaipeda city population: focus physical activity // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2014, t. 24, Nr. 5, p. 16-19. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.086. [DB: Index Copernicus]
3 Grubliauskas, Raimondas; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Strukcinskaite, Vaiva; Buckus, Raimondas; Januševičius, Tomas; da Silva Pereira, Paulo Alexandre. Effects of urban rail noise level in a residential area // Journal of vibroengineering. Kaunas : JVE International. ISSN 1392-8716. eISSN 2538-8460. 2014, vol. 16, no. 2, p. 987-996. Prieiga per internetą: <https://www.jvejournals.com/article/14612/pdf>. [DB: VINITI, TOC Premier, BIOSIS Previews, INSPEC, Current Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.617; AIF: 2.310; Q3 (2014 InCities JCR SCIE)]
4 Strukčinskienė, Birutė; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Raistenskis, Juozas; Martinkėnas, Arvydas; Strukčinskaitė, Vaiva; Stukas, Rimantas; Baysal, Serpil Ugur. Similarities between self-reported road safety behavior of teenage drivers and their perceptions concerning road safety behavior of their parents // Transportation research. Part F: Traffic psychology and behaviour. Kidlington : Pergamon. ISSN 1369-8478. 2014, vol. 24, p. 8-16. DOI: 10.1016/j.trf.2014.02.003. [DB: ScienceDirect, Scopus, Compendex, CIS: Current Index to Statistics, PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2013
1 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Strukčinskaitė, Vaiva. Vakarų Lietuvos jaunimo gyvensenos ypatumai = Lifestyle in young people in Western Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2013, t. 23, Nr. 1, p. 21-25. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.003. [DB: Index Copernicus]
2 Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa; Strukčinskienė, Birutė. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensena: mitybos ypatumai = Lifestyle in preschool children in klaipėda district: focus on nutrition // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2013, priedas Nr. 1, p. 43-47. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.priedas1/VS%202013%20priedas%20Nr1%20ORIG%20S%20Ikimokykilinio%20amziaus%20vaikai.pdf> [žiūrėta 2015-12-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir fizinio aktyvumo ypatumai = Lifestyle and physical activity in preschool children in Klaipeda district // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 16-19. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.067. [DB: Index Copernicus]
4 Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa; Strukčinskienė, Birutė. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 219. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:26927460/datastreams/MAIN/content>.
5 Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa; Strukčinskienė, Birutė. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai // Jaunimas žengia sveikatos ritmu! : jaunimo mokslinė-praktinė konferencija : [2013 m. gegužės 7 d., Klaipėda]. Klaipėda. 2013, p. [1].
6 Juršaitienė, Dalia; Jankauskienė, Jūratė; Strukčinskaitė, Vaiva; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas. Ocular signs and proptosis in children and young patients with Graves’ disease using low frequency magnetotherapy // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 34-35.
7 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa. Mokyklinio amžiaus vaikų eismo saugos ypatumai Klaipėdos rajone = Road safety in schoolchildren in Klaipeda district // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 20-23. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.068. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus]
8 Griškonis, Sigitas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Griškonytė, Ieva. Traumų dėl nukritimų ypatumai pagyvenusių žmonių grupėje Lietuvoje = Injuries after falls in elderly in Lithuania // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 12-15. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.066. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. Ikimokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo ypatumai = Physical activity in preschool children in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2012, t. 22, Nr. 4, p. 10-14. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/320-1164-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]