VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilius Rutkauskas' publikacijų sąrašas

2015
1 Šiurkutė, Aldona; Rutkauskas, Vilius; Kazlauskaitė, Ingrida; Lengvenienė, Jūratė. Afektiniai sutrikimai ir normalaus spaudimo hidrocefalija: klinikinis atvejis = Affective disorders and normal pressure hydrocephalus: a case report // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, T. 19, Nr. 4, p. 286-291. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas), EBSCO Publishing (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2014
1 Rutkauskas, Vilius; Kazlauskaitė, Ingrida; Šiurkutė, Aldona. Depression and idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH): a case report // Stress, brain & behavior. Slidell : Zenerei LLC. ISSN 2374-3565. 2014, Vol. 1, p. 47-48. [M. kr.: M 001]

2013
1 Rutkauskas, Vilius; Samaitienė, Rūta. Atipiniai Rolando epilepsijos bruožai bei elgesio ir mokymosi problemų įtaka ligos prognozei // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 2, p. 138-143. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr2_138-143.pdf>. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]
2 Rutkauskas, Vilius; Jankauskienė, Augustina. Naujoji IgA nefropatijos Oksfordo klasifikacija: histologinių pokyčių ir klinikinių požymių ryšys // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 245-249. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/5str_245-249psl.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]

2012
1 Kalibataitė, Irma; Rutkauskas, Vilius; Preikšaitienė, Eglė; Kučinskas, Vaidutis. Establishing genetic diagnosis of intellectual disability in children: diagnostic yield of various genetic approaches // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 4, p. 409-415. DOI: 10.6001/actamedica.v19i4.2550. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, IndexCopernicus (nenaudotinas)] [M. kr.: M 001]