VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilma Andrejauskienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Pajarskienė, Austėja; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Eating disorders and alcohol addiction. Connections and implications // Juvenes Pro Medicina 2019, 24th & 25th May 2019, Łódź, Poland. Łódź : Medical University of Łódź, 2019. ISBN 9788394762728. p. 316.
2 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma. Assessment of prognostic factors for dissatisfaction with body image in female and male populations // 15th WIMC: 15th Warsaw International Medical Congress, 9th-12th May, 2019 Warsaw, Poland : abstract book. Warszaw : Medical University of Warsaw, 2019. ISBN 9788376374888. p. 251. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/15th-WIMC-Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
3 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Comparison of the body parts and its relations with instagram use // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Białystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Białystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 185. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/abstract-book/> [žiūrėta 2019-05-20].
4 Vaikutytė, Roberta; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Visuomenės priklausomumo išmaniajam telefonui ir socialiniams tinklams anketinis tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 200. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-17].
5 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Physical appearance comparison, fear of negative appearance evaluation relationship with selfesteem and life satisfaction // ISSC 25th International student scientific conference, 12-13 April 2019, Gdańsk, Poland : book of abstracts, Scientific sessions. Gdańsk : Medical University of Gdańsk. 2019, p. 92. Prieiga per internetą: <https://stn.gumed.edu.pl/attachment/attachment/61894/25th_ISSC_ABSTRACT_BOOK_COVER_.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
6 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Usage patterns of Instagram and it's relations with anxiety to experience negative judgement of physical appearance // Juvenes Pro Medicina 2019, 24th & 25th May 2019, Łódź, Poland. Łódź : Medical University of Łódź, 2019. ISBN 9788394762728. p. 317. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/Juvenes-Pro-Medicina-2019.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
7 Šarskutė, Agnė; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Nepasitenkinimo savo kūnu sąsajos su įsipareigojimu mankštai // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
8 Šarskutė, Agnė; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Baimės patirti neigiamą išvaizdos vertinimą sąsajos su vienišumu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 211. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
9 Andrejauskienė, Vilma; Lesinskienė, Sigita. Opioidinių narkotikų vartojimas ir nėštumas: problemos ir sprendimai = Opioid use in pregnancy: problems and solutions // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2019, t. 22, Nr. 3, p. 272-279. [DB: Index Copernicus]
10 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma; Lesinskienė, Sigita. Paauglių naudojimosi socialiniu tinklu Instagram ir kūno išvaizdos sąsajos = Using of social network instagram and body image relations among adolescents // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2019, Nr. 3, p. 52-59.
11 Pranskaitytė, Ernesta; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos ir jų ryšys su psichozės simptomais // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701607. p. 208. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
12 Tumas, Džiugas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Draudimų įtakos alkoholio suvartojimui tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; Leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 203. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
13 Pranskaitytė, Ernesta; Jurkytė, Rugilė; Andrejauskienė, Vilma. Prevalence of psychotic symptoms amongst drug addiction treatment centre patients // European psychiatry: Abstracts of the 27th European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland, 6-9 April 2019. E-Poster presentations. Paris : Elsevier. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2019, vol. 56, suppl. 1, poster no. E-PV0979, p. S755. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2019.01.003. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 4.464; AIF: 3.640; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Šalkevič, Renata; Andrejauskienė, Vilma. Makiaveliško elgesio paplitimas tarp psichoaktyvias medžiagas vartojančių asmenų // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 256.