VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilma Andrejauskienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Šarskutė, Agnė; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Nepasitenkinimo savo kūnu sąsajos su įsipareigojimu mankštai // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
2 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma. Assessment of prognostic factors for dissatisfaction with body image in female and male populations // 15th WIMC: 15th Warsaw International Medical Congress, 9th-12th May, 2019 Warsaw, Poland : abstract book. Warszaw : Medical University of Warsaw, 2019. ISBN 9788376374888. p. 251. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/15th-WIMC-Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
3 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Comparison of the body parts and its relations with instagram use // 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC 2019) : book of abstracts : May 17-18th 2019, Bialystok, Poland / Redaktor: Małgorzata Kowalska, Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko. Białystok : Students’ Scientific Society of the Medical University of Białystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 185. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/abstract-book/> [žiūrėta 2019-05-20].
4 Pajarskienė, Austėja; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Eating disorders and alcohol addiction. Connections and implications // Juvenes Pro Medicina 2019, 24th & 25th May 2019, Łódź, Poland. Łódź : Medical University of Łódź, 2019. ISBN 9788394762728. p. 316.
5 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Physical appearance comparison, fear of negative appearance evaluation relationship with selfesteem and life satisfaction // ISSC 25th International student scientific conference, 12-13 April 2019, Gdańsk, Poland : book of abstracts, Scientific sessions. Gdańsk : Medical University of Gdańsk. 2019, p. 92. Prieiga per internetą: <https://stn.gumed.edu.pl/attachment/attachment/61894/25th_ISSC_ABSTRACT_BOOK_COVER_.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
6 Šarskutė, Agnė; Gužas, Jokūbas; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Usage patterns of Instagram and it's relations with anxiety to experience negative judgement of physical appearance // Juvenes Pro Medicina 2019, 24th & 25th May 2019, Łódź, Poland. Łódź : Medical University of Łódź, 2019. ISBN 9788394762728. p. 317. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/Juvenes-Pro-Medicina-2019.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
7 Šarskutė, Agnė; Andrejauskienė, Vilma (vadov.). Baimės patirti neigiamą išvaizdos vertinimą sąsajos su vienišumu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 211. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].

2017
1 Šalkevič, Renata; Andrejauskienė, Vilma. Makiaveliško elgesio paplitimas tarp psichoaktyvias medžiagas vartojančių asmenų // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 256.