VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Zita Gierasimovič' publikacijų sąrašas

2020
1 Gierasimovič, Zita; Kuzborska, Zyta; Kutkauskienė, Jelena. Rizikos veiksnių poveikis odos ir audinių vientisumui = Impact of risk factors on injuries of skin and tissue integrity // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 98-103. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.016. [DB: ERA, DOAJ, Gale's Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]
2 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kuzborska, Zyta; Skunčikienė, Dalia; Kutkauskienė, Jelena. Didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinių apie hospitalines infekcijas įvertinimas = On assessing nursing staff exposure to high risk infections // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 183-189. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.031. [DB: ERA, DOAJ, Academic OneFile, Academic Search Complete]

2019
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Medicina: 77 International Scientific Conference of the University of Latvia, February 22, 2019, Riga, Latvia : abstracts. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, suppl. 1, p. 192. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2019-1-Medicina.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.386; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Gierasimovič, Zita. Infection control in the operating room // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 169-170. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Kuzborska, Zyta; Gierasimovič, Zita. Peculiarities of the supervision of vascular catheters // Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592. eISBN 9786094579585. eISSN 2345-0630. p. 14-16. DOI: 10.3846/biomdlore.2016.03.
2 Gierasimovič, Zita; Kuzborska, Zyta. Assessment of the effectiveness of pressure ulcer care // Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592. eISBN 9786094579585. eISSN 2345-0630. p. 18-20. DOI: 10.3846/biomdlore.2016.04.
3 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Higieninė-epidemiologinė intervencinių procedūrų sauga slaugos praktikoje = Sanitary-epidemiological safety of intervention procedures in nursing practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 322-327. DOI: 10.15591/mtp.2016.052. [DB: Index Copernicus]
4 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. On conducting safe, sanitary-epidemiological practices in nursing // Nursing science and practice 2016: international experience : international scientific conference, October 21th, 2016 / [parengė Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597473. p. 18-21.

2015
1 Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Buckiūnienė, Algimanta. Veiksniai, lemiantys operacinių žaizdų infekcijas pilvo chirurgijos skyriuose = Factors determining surgery wound infection in the abdominal surgery units // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 861-867. DOI: 10.15591/mtp.2015.137. [DB: Index Copernicus (IC) (nenaudotinas)]

2014
1 Jerdiakova, Natalija; Mikaliūkštienė, Aldona; Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė. Laboratorinių tyrimų preanalizės periodu slaugytojų dažniausiai daromos klaidos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 299-305. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-3str.pdf> [žiūrėta 2014-12-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Gierasimovič, Zita; Petruševičienė, Daiva; Gailienė, Greta. Ealuation of mastering of medical staffs hand hygiene skills // Nursing science and practice: international experience : materials of international scientific conference = Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija "Slaugos mokslas ir praktika. Tarptautinė patirtis" : konferencijos medžiaga / Vilnius University. Faculty of Medicine. Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine. Nursing study centre ; parengė: Danutė Kalibatienė, Aldona Mikaliūkštienė. Vilnius : Faculty of Medicine, Vilnius University, 2014. ISBN 9786094593659. p. 81-85.
3 Petruševičienė, Daiva; Gierasimovič, Zita; Vizujė, Greta; Lendraitienė, Eglė; Mingaila, Sigitas. Evaluation of surface hygiene of the surrounding objects in a university hospital // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 2029-3194. 2014, Nr. 2(11), p. 20-27. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/pdf/reabilitacijos_mokslai_2014__211.pdf>.

2012
1 Gierasimovič, Zita; Gailienė, Greta; Petruševičienė, Daiva. Medicinos personalo rankų antiseptikos kokybės vertinimas // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, Nr. 3(58), p. 52-58. [DB: Index Copernicus]
2 Gailienė, Greta; Gierasimovič, Zita; Petruševičienė, Daiva; Macijauskiene, Aušra. The Prevalence of health care-associated infections and risk factors in a University Hospital // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, Nr. 8, p. 399-403. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23128459> [žiūrėta 2016-12-29]. [DB: Scopus, DOAJ, Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Gierasimovič, Zita; Petruševičienė, Daiva. Ligoninės aplinkos objektų paviršių priežiūra kaip efektyvus metodas stabdantis hospitalinės infekcijos plitimą // IV nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“ : 2011 m. balandžio 7 d. : Konferencijos tezių rinkinys / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2011. ISBN 978-9955-15-196-8. p. 46-47, Nr. 10.
2 Gierasimovič, Zita. Slaugytojo veiksmai gydant pragulas: stebėjimo duomenys // Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika (II) : mokslinės-praktinės konferencijos tezės. Mokslinė-praktinė konferencija skirta slaugytojams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams : 2011 m. lapkričio 24 d., Kaunas / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos ir rūpybos katedra. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Universitetinio mokslo slaugytojų draugija. Kaunas. 2011, p. 11-12.

2010
1 Gierasimovič, Zita; Petruševičienė, Daiva. Slaugos personalo rankų higiena - efektyviausia priemonė hospitalinės infekcijos plitimo prevencijai // 3-oji nacionalinė mokslinė konferencija "Mokslas - žmonių sveikatai" : pranešimų tezės : 2010 m. balandžio 7 d., Kaunas / Kauno medicinos universitetas ; [mokslinis-organizacinis komitetas: V. Lesauskaitė (pirm.) [ir kt.]]. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2010. ISBN 9789955151784. p. 19.