VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Zita Gierasimovič' publikacijų sąrašas

2018
1 Gierasimovič, Zita. Infection control in the operating room // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 169-170. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05].
2 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona. The significance of hand hygiene training of medical staff in the formation of proper hand hygiene skills // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05].

2016
1 Gierasimovič, Zita; Mikaliūkštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė. Higieninė-epidemiologinė intervencinių procedūrų sauga slaugos praktikoje = Sanitary-epidemiological safety of intervention procedures in nursing practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 322-327. DOI: 10.15591/mtp.2016.052.
2 Gierasimovič, Zita; Kuzborska, Zyta. Assessment of the effectiveness of pressure ulcer care // Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592. eISBN 9786094579585. eISSN 2345-0630. p. 18-20. DOI: 10.3846/biomdlore.2016.04.
3 Kuzborska, Zyta; Gierasimovič, Zita. Peculiarities of the supervision of vascular catheters // Proceedings of 11th international conference "BIOMDLORE 2016", October 20–22, 2016, Druskininkai, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579592. eISBN 9786094579585. eISSN 2345-0630. p. 14-16. DOI: 10.3846/biomdlore.2016.03.

2015
1 Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Buckiūnienė, Algimanta. Veiksniai, lemiantys operacinių žaizdų infekcijas pilvo chirurgijos skyriuose = Factors determining surgery wound infection in the abdominal surgery units // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 861-867. DOI: 10.15591/mtp.2015.137.

2014
1 Jerdiakova, Natalija; Mikaliūkštienė, Aldona; Gierasimovič, Zita; Kalibatienė, Danutė. Laboratorinių tyrimų preanalizės periodu slaugytojų dažniausiai daromos klaidos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 299-305. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-20-4-3str.pdf> [žiūrėta 2014-12-10].