VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Adomas Birštunas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Besson, Jeremy Daniel; Birštunas, Adomas; Mitašiūnas, Antanas; Stočkus, Arūnas. Signa (TM) - towards electronic document cross-border interoperability // Applied computer systems / Riga Technical University. Warsaw : Walter de Gruyter Poland. ISSN 2255-8683. eISSN 2255-8691. 2015, vol. 17, iss. 1, p. 46-52. DOI: 10.1515/acss-2015-0007.
2Ragaišis, Saulius; Birštunas, Adomas; Mitašiūnas, Antanas; Stočkus, Arūnas. Electronic Archive Information System // Databases and information systems : 10th international Baltic conference; local proceedings, July 8-11, 2012, Lithuania / edited by Albertas Čaplinskas, Gintautas Dzemyda, Audronė Lupeikienė, Olegas Vasilecas. Vilnius : Žara, 2012. ISBN 9789986342748. p. 107-114. Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-924/paper11.pdf> [žiūrėta 2012-11-19].
3Birštunas, Adomas. Restrictions for loop-check in sequent calculus for temporal logic with until operator = Apribojimai ciklų radimui sekvenciniame laiko logikos skaičiavime su until operatoriumi // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, t. 50, p. 247-252. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/50_TOMAS(2009)/MAT_LOGIKA/Birstu2.pdf>.
4Birštunas, Adomas. PSPACE complexity of modal logic K D45(n) // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2008, vol. 48, no. 2, p. 174-187. DOI: 10.1007/s10986-008-9006-8.
5Birštunas, Adomas. Restrictions for loop-check in sequent calculus for temporal logic = Apribojimai ciklų radimui sekvenciniame laiko logikos skaičiavime // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2008, t. 48-49, p. 269-274.
6Birštunas, Adomas. Efficient loop-check for multimodal K D45n logic = Efektyvus ciklų radimas multimodalinei K D45n logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, t. 47, spec. nr, p. 351-355. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/47_TOMAS(2007)/mat_logika/Birstu.pdf> [žiūrėta 2010-03-15].
7Birštunas, Adomas. Efficient loop-check for KD 45 logic = Efektyvus ciklų radimas KD 45 logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2006, t. 46, Nr. 1, p. 55-66.
8Birštunas, Adomas. Sequent calculus usage for BDI agent implementation // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, t. 46, spec. Nr, p. 232-237.
9Birštunas, Adomas. Efficient decision procedure for Belief modality = Efektyvi sprendimo procedūra modaliniam operatoriui Belief // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 321-325. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/mat_logika/Birstu.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].