VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Albertas Šermokas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Varnienė-Janssen, Regina; Šermokas, Albertas. Ontologies and technologies for integrating and accessing digital cultural heritage: Lithuanian approach = Ontologijos ir technologiniai sprendimai skaitmeninio kultūros paveldo integravimui ir prieigai: Lietuvos patirtis // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidyjkla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2020, t. 88, p. 66-82. DOI: 10.15388/Im.2020.88.32.
2Varnienė-Janssen, Regina; Šermokas, Albertas. Provenance in the context of digital cultural heritage content : the Lithuanian approach // Authority, provenance, authenticity, evidence : selected papers from the conference and school authority, provenance, authenticity, evidence, Zadar, Croatia, October 2016 / edited by Mirna Willer, Anne J Gilliland, Marijana Tomič. Zadar : Sveučilšte u Zadaru, 2018. ISBN 9789533312200. p. 213-257.
3Šermokas, Albertas; Daugiala, Giedrius. Information system of Lithuanian citizens registry // Days of Computerman - 2001 : Žara, 2001. 2001, p. 169-177.
4Šermokas, Albertas; Gulbinas, Zenonas; Ramonas, A. Gamtinių procesų modeliavimas geografinės informacijos sistemomis // Geomokslai : monografija. Vilnius : Lietuvos mokslas, 1999. ISBN 9986795036. p. 557-572.