VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Aldona Skučaitė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Skučaitė, Aldona. Retirement pensions in Lithuania: 25 years and still in transit? // Economía Española y protección social. Madrid : Asociación de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social. ISSN 1889-5956. eISSN 2386-379X. 2015, no 7, p. 37-70. Prieiga per internetą: <http://www.eeyps.es/números/vii-2015/> [žiūrėta 2015-11-23].
2Skučaitė, Aldona. Interdisciplinary research - challenges and opportunities for actuarial profession // 29th International Congress of Actuaries, 7-12 March, Cape Town, South Africa. Cape Town, International Actuarial Association. 2010, p. 1-9. Prieiga per internetą: <https://pdfs.semanticscholar.org/8c7e/de425f8d558b2160b3b46148f1b9e44cdcca.pdf> [žiūrėta 2018-09-04].
3Sliesoravičienė, B.; Kundrotaitė, I.; Narkauskaitė, L.; Skučaitė, Aldona. Išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos priemonėms kitimas 2003-2006 metais = Change of expense of compensations for medicines and means of medical aid during the period of 2003–2006 // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2007, Nr. 3, p. 876-880.
4Raistenskis, J.; Sliesoravičienė, B.; Skučaitė, Aldona. Išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 2003-2006 metais analizė = Analysis of compensations for medicines and means of medical aid during the period of 2003–2006 // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2007, Nr. 3, p. 880-883.
5Skučaitė, A. Большие уклонения для сумм независимых случайных величин с тяжелыми хвостами = Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų su sunkiomis uodegomis didieji nuokrypiai = Large deviations for sums of independent heavy-tailed random variables // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, Nr. 2, p. 247-259.
6Paulauskas, Vygantas; Skučaitė, Aldona. Некоторые асимптотические результаты для вероятностей односторонних больших уклонений = Some assymptotic results for one-sided large deviation probabilities = Keletas asimtotinių rezultatų dėl vienpusių didžiųjų nuokrypių tikimybių // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, nr. 3, p. 384-395.