VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Andrius Adamonis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Adamonis, Andrius; Naujikas, Irmantas; Mitašiūnas, Antanas; Ragaišis, Saulius. Mažų įmonių programinės įrangos kūrimo brandos vertinimas = Software process capability assessment in small software companies // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, t. 34, p. 243-251.
2Adamonis, Andrius; Mitašiūnas, Antanas; Naujikas, Irmantas; Ragaišis, Saulius; Reingardtas, Martynas. Dependencies of Processes' Capability Levels // Informacinės technologijos ir valdymas. ISSN 1392-124X. 2005, t. 34, nr. 2a, p. 202-208.
3Adamonis, Andrius. User support and software maintenance process model. A case study // Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 22, p. 78-87.
4Adamonis, Andrius. Comparison of architectures of software process capability models = Programų kūrimo proceso gebėjimo modelių architektūrų palyginimas // Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 23, p. 143-161.
5Adamonis, Andrius. Ligonių po chirurginio širdies kraujagyslių gydymo informacinė sistema // Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2001 sausio 30-31, Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090987. p. 325-330.