VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Donata Puplinskaitė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Aggregation of autoregressive random fields and anisotropic long-range dependence // Bernoulli. Voorburg : International Statistical Institute. ISSN 1350-7265. 2016, Vol. 22, no 4, p. 2401-2441. DOI: 10.3150/15-BEJ733.
2Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Scaling transition for long-range dependent Gaussian random fields // Stochastic processes and their applications. Amsterdam : Elsevier BV * North-Holland. ISSN 0304-4149. 2015, Vol. 125, iss. 6, p. 2256-2271. Prieiga per internetą: <http://ac.els-cdn.com/S0304414915000022/1-s2.0-S0304414915000022-main.pdf?_tid=88935be0-d933-11e4-8539-00000aab0f27&acdnat=1427977788_33676d6686da4b819d8410827f2b0529> [žiūrėta 2015-04-02].
3Philippe, Anne; Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Contemporaneous aggregation of triangular array or random-coefficient AR(1) processes // Journal of time series analysis. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0143-9782. 2014, vol. 35, no 1, p. 16-39. DOI: 10.1111/jtsa.12045.
4Leipus, Remigijus; Philippe, Anne; Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Aggregation and long memory: recent developments // Journal of the Indian Statistical Association. Pune : Indian Statistical Association. ISSN 0537-2585. 2014, vol. 52, no. 1, p. 71-101.
5Perilioglu, Karina; Puplinskaitė, Donata. Asymptotics of the ruin probability with claims modeled by α-stable aggregated AR(1) process // Turkish journal of mathematics. Istanbul : Scientific and Technological Research Council of Turkey. ISSN 1300-0098. 2013, Vol. 37, iss. 1, p. 129-138. DOI: 10.3906/mat-1108-18.
6Puplinskaitė, Donata. Aggregation of autoregressive random fields and anisotropic long memory // German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics, Toruń, 6-9 June 2013 : book of abstracts and complete pragramme. Toruń : UMK. 2013, p. 152.
7Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Atsitiktinių laukų su begaline dispersija agregavimas // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : antroji LMA Jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2012 02 14. Fizinių mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius : LMA leidykla. 2012, [1 p.].
8Puplinskaitė, Donata; Perilioglu, Karina; Surgailis, Donatas. Bankroto tikimybės asimptotika stipriai priklausomų žalų modelyje su sunkiomis uodegomis (kai žalos aprašomos α-stabiliu agreguotu AR(1) procesu) = Asymptotics of the ruin probability with claims modeled by α-stable aggregated AR(1) process // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : pirmosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2011.02.08 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : LMA leidykla. 2011, [p. 1-1].
9Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Aggregation of a random-coefficient AR(1) process with infinite variance and idiosyncratic innovations // Advances in applied probability. ISSN 0001-8678. 2010, Vol. 42, iss. 2, p. 509-527. DOI: 10.1239/aap/1275055240.
10Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Aggregation of random coefficient AR(1) process with infinite variance and idiosyncratic innovations // 10th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics = 10-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija : [abstracts]. Vilnius : TEV, 2010. ISBN 9786094330094. p. 240.
11Puplinskaitė, Donata; Surgailis, Donatas. Aggregation of random-coefficient AR(1) process with infinite variance and common innovations // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2009, Vol. 49, no. 4, p. 446-463. DOI: 10.1007/s10986-009-9060-x.