VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Donatas Čiukšys' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Čiukšys, Donatas; Čaplinskas, Albertas. Ontology-based approach to reuse of business process knowledge = Ontologijomis grindžiamas verslo procesų žinių pakartotinio naudojimo metodas // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43, p. 168-174. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/site_files/MoS/Inf_Moksl/168_174.pdf> [žiūrėta 2007-11-07].
2Čiukšys, Donatas; Čaplinskas, A. Formaliųjų ontologijų vaidmuo šiuolaikinėje informacinių sistemų inžinerijoje // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, spec. nr, p. 199.
3Čiukšys, Donatas; Mitašiūnas, Antanas; Ragaišis, Saulius. Model of reports based information system // Databases and information systems : fourth international Baltic workshop, Baltic DB&IS 2000 Vilnius, May 1-5 : selected papers. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN 0792368231. p. 307-316.
4Čiukšys, Donatas. WYSIWYG problemos automatizuotoje skelbimų publikavimo sistemoje // Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2001 sausio 30-31, Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090987. p. 350-353.
5Mitašiūnas, Antanas; Ragaišis, Saulius; Čiukšys, Donatas; Kiškis, A. Integruota nusikalstamumo prevencijos informacinė sistema // Integruotos projektavimo ir gamybos sistemos : konferencijos pranešimų medžiaga, 1998, birželio 9, Kauno Technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 1998, p. 65-72.