VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Haroldas Giedra' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A derivation-loop method for temporal logic = Įrodymo ciklų metodas laiko logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2019.14953.
2Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A proof-search system for the logic of likelihood // Logic journal of the IGPL. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1367-0751. 2019, first on line, p. [1-21]. DOI: 10.1093/jigpal/jzz022.
3Giedra, Haroldas; Alonderis, Romas. Applications of logic of correlated knowledge to quantum mechanics = Koreliatyvių žinių logikos taikymas kvantinėje mechanikoje // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2018, t. 59, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2018.01.