VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Irmantas Radavičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Radavičius, Irmantas; Baranauskas, Mykolas. An empirical study of the gap sequences for Shell sort // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2013, t. 54, ser. A, p. 61-66. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/LMR/54(2013)/Series_A/MATHEMATICS/Radavicius_Baranauskas.pdf> [žiūrėta 2013-11-26].
2Bloznelis, Mindaugas; Radavičius, Irmantas. A note on Hamiltonicity of uniform random intersection graphs // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2011, vol. 51, no. 2, p. 155-161. DOI: 10.1007/s10986-011-9115-7.
3Bloznelis, Mindaugas; Radavičius, Irmantas. On hamiltonicity of uniform random intersection graphs = Apie tolygių atsitiktinių sankirtų grafų hamiltoniškumą // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2010, t. 51, p. 443-447. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/51_TOMAS(2010)/TEOR_INFORMATIKA/Bloz_Rad.pdf> [žiūrėta 2010-12-20].
4Bloznelis, Mindaugas; Radavičius, Irmantas. Simulation study of a tree similarity measure based on small subtree counts = Empirinis mažų pomedžių skaičiais paremto medžių panašumo mato tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, t. 50, p. 362-367. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/50_TOMAS(2009)/TEOR_INFORMATIKA/bloz_rad.pdf> [žiūrėta 2010-01-14].
5Bloznelis, Mindaugas; Radavičius, Irmantas. An empirical study of the structure of the shortest path tree = Svorinio grafo trumpiausiųjų kelių medžio empirinė analizė // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2008, t. 48-49, p. 338-342. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/48-49_TOMAS(2008)/TEOR_INFORMATIKA/Bloz_rad.pdf> [žiūrėta 2010-01-14].