VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Julius Andrikonis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Norgėla, Stanislovas Leonas; Andrikonis, Julius; Stočkus, Arūnas. Qualitative reasoning about space with hybrid logic // Databases and information systems VII : selected papers from the 10th international Baltic conference, DB&IS 2012 / Editors : Albertas Caplinskas, Gintautas Dzemyda, Audrone Lupeikiene, Olegas Vasilecas. - Series: Frontiers in artificial intelligence and applications. Vol. 249:. Amsterdam : IOS Press, 2013. ISBN 9781614991601. p. 279-286. DOI: 10.3233/978-1-61499-161-8-279.
2Andrikonis, Julius. Loop-free calculus for modal logic S4. II // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2012, vol. 52, no. 2, p. 123-133. DOI: 10.1007/s10986-012-9160-x.
3Andrikonis, Julius. Loop-free calculus for modal logic S4. I // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2012, vol. 52, no. 1, p. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.springerlink.com/content/d275843h78625450/fulltext.pdf> [žiūrėta 2012-04-03].
4Andrikonis, Julius; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas. Contraction-free calculi for modal logics S5 and KD45 = Dubliavimo eliminavimas modalumo logikoms S5 ir KD45 // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 237-242. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/52_TOMAS(2011)/MATEMATINE_LOGIKA/mlog_Andrikonis_Pliusk.pdf> [žiūrėta 2011-12-07].