VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Justinas Vygintas Daugmaudis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Daugmaudis, Justinas Vygintas; Laurynėnas, Audrius; Kulys, Juozas; Ivanauskas, Feliksas. A general biochemical kinetics data fitting algorithm for quasi-steady-state detection = Apibendrintas biocheminės kinetikos duomenų analizės algoritmas kvazi-stacionarių būsenų aptikimui // Lietuvos matematikos rinkinys. Proceedings of the Lithuanian Mathematical Society. Ser. A. Vilnius : Vilniaus Universitetas. Matematikos ir Informatikos Insititutas. ISSN 0132-2818. 2016, Vol. 57, p. 12-17. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/LMR/A/2016/57A03.pdf> [žiūrėta 2017-02-27].