VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Laura Savičienė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Savičienė, Laura. Modeling operationalization of normative rules in decision support for aircraft approach/departure // Databases and information systems VII : selected papers from the 10th international Baltic conference, DB&IS 2012 / Editors : Albertas Caplinskas, Gintautas Dzemyda, Audrone Lupeikiene, Olegas Vasilecas. - Series: Frontiers in artificial intelligence and applications. Vol. 249. Amsterdam : IOS Press, 2013. ISBN 9781614991601. p. 287-300. DOI: 10.3233/978-1-61499-161-8-287.
2Lapin, Kristina; Čyras, Vytautas; Savičienė, Laura. The SKY-Scanner time-critical decision support system for surveillance and risk evaluation during landing and take-off // Journal of aerospace operations. Amsterdam : IOS Press. ISSN 2211-002X. 2012, vol. 1, no 3, p. 301-314.
3Savičienė, Laura. Operationalization of norms in aircraft approach/departure decision support // Databases and information systems : 10th international Baltic conference; local proceedings, July 8-11, 2012, Lithuania / edited by Albertas Čaplinskas, Gintautas Dzemyda, Audronė Lupeikienė, Olegas Vasilecas. Vilnius : Žara, 2012. ISBN 9789986342748. p. 208-214. Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-924/paper20.pdf> [žiūrėta 2012-11-19].
4Savičienė, Laura. Operationalization of regulations for aircraft approach and departure // ATACCS’2011 : Proceedings of the 1st International Conference on Application and Theory of Automation in Command and Control Systems, May 26-27, 2011, Barcelona, Spain /editors: Eduardo Garcia, Arnab Majumdar, Philippe Palanque, Alberto Pasquini, Francisco Javier Saez and Marco Winckler. Toulouse : IRIT Press, 2011. ISBN 9782917490143. p. 68-72.
5Lapin, Kristina; Čyras, Vytautas; Savičienė, Laura. Visualization of aircraft approach and departure procedures in a decision support system for controllers // Frontiers in artificial intelligence and applications. Vol. 224 : Databases and information systems. VI: selected papers from the 9th International Baltic Conference, DB&IS 2010 / edited by Janis Barzdins, Marite Kirikova. Amsterdam : IOS Press, 2011. ISBN 9781607506874. p. 408-421.
6Savičienė, Laura. Operationalization of norms in the SKY-Scanner Decision Support System for aircraft approach and departure = Normų operacionalizavimas sprendimų paramos sistemoje SKY-Scanner lėktuvų leidimuisi ir kilimui // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 56, p. 128-137. Prieiga per internetą: <http://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/article/viewFile/3144/2268> [žiūrėta 2011-12-05].
7Savičienė, Laura. Modeling path violation in a decision support system for aircraft approach and departure // Information technologies' 2010 : proceedings of the 16th international conference on information and software technologies, IT 2010. Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 80-87. Prieiga per internetą: <http://isd.ktu.lt/it2010/material/Proceedings/1_AI_9.pdf> [žiūrėta 2018-06-05].
8Lapin, Kristina; Čyras, Vytautas; Savičienė, Laura. Visualization of aircraft approach and departure procedures in a decision support system for controllers // Databases and information systems : proceedings of the 9th international conference Baltic DB&IS 2010, Riga, July 5-7 / edited by Janis Barzdins, Marite Kirikova. Riga : University of Latvia, 2010. ISBN 9789984451992. p. 277-291.
9Savičienė, Laura. Žmogaus ir kompiuterio sąsajos projektavimas skrydžių valdymo sprendimų priėmimo sistemai = User interface design for the atc decision support system // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 50, p. 181-186. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3241> [žiūrėta 2010-03-18].