VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Linas Litvinas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Žilinskas, Antanas; Baronas, Romas; Litvinas, Linas; Petkevičius, Linas. Multi-objective optimization and decision visualization of batch stirred tank reactor based on spherical catalyst particles // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2019, vol. 24, no. 6, p. 1019-1033. DOI: 10.15388/NA.2019.6.10.
2Baronas, Romas; Kulys, Juozas; Litvinas, Linas; Petkevičius, Linas; Petrauskas, Karolis; Žilinskas, Antanas. Computational modeling, multi-objective optimization and decision visualization of microbioreactor system // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 9. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf> [žiūrėta 2019-12-09].
3Litvinas, Linas. Biojutiklių su sinergine reakcijos schema kompiuterinis optimizavimas // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : 7-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2017 m. vasario 9 d. : pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2017, p. 21-22. Prieiga per internetą: <http://mail.ma.lt/components/com_rseventspro/assets/images/files/2017-02-09_JMK_pranesimu_santraukos_galutines.pdf> [žiūrėta 2017-03-01].
4Litvinas, Linas; Baronas, Romas; Žilinskas, Antanas. Application of two phase multi-objective optimization to design of biosensors utilizing cyclic substrate conversion // Proceedings 31st European conference on modelling and simulation / edited by Zita Zoltay Paprika, Péter Horák ... [et al.]. Budapest : ECMS, 2017. ISBN 9780993244049. p. 469-474.
5Litvinas, Linas; Baronas, Romas; Žilinskas, Antanas. Optimisation of biosensor utilizing synergistic substrates conversion // Open readings 2016 : 59th scientific conference for students of physics and natural sciences : programme and abstracts. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-4425. 2016, p. 296. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2016/03/OR2016_abstract_book.pdf> [žiūrėta 2016-10-28].
6Litvinas, Linas; Baronas, Romas; Žilinskas, Antanas. Computer model based optimisation of biosensor utilizing synergistic substrates conversion // 21st international conference Mathematical modelling and analysis, June 1–4, 2016 in Tartu, Estonia : conference programme and abstracts of MMA 2016 [elektroninis išteklius]. Tartu : [Institute of Mathematics and Statistics of the University of Tartu]. 2016, p. 48. Prieiga per internetą: <http://www.ut.ee/mma2016/nmd3/abstraktid09876/Litvinas.pdf> [žiūrėta 2016-11-14].
7Baronas, Romas; Žilinskas, Antanas; Litvinas, Linas. Optimal design of amperometric biosensors applying multi-objectiveoptimization and decision visualization // Electrochimica acta. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0013-4686. eISSN 1873-3859. 2016, Vol. 211, p. 586-594. DOI: 10.1016/j.electacta.2016.06.101.
8Litvinas, Linas; Baronas, Romas. Difuzijos modulio įtaka dviejų substratų koncentracijų atpažinimui dirbtiniais neuroniniais tinklais = The influence of the diffusion module to determination of two substrate concentrations by articial neural network // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. eISSN 2029-9966. 2015, T. 3, nr. 2, p. 445-453. DOI: 10.15181/csat.v3i2.1109.
9Baronas, Romas; Litvinas, Linas; Žilinskas, Antanas. Multicriteria optimisation of biosensor utilizing synergistic substrates conversion // Data analysis methods for software systems : 7th international workshop, Druskininkai, December 3-5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2015. ISBN 9789986680581. p. 11-12. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf> [žiūrėta 2017-03-01].
10Litvinas, Linas. Dviejų substratų koncentracijų nustaymas naudojant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus // Informacinės technologijos 2015 : XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-249X. 2015, p. 105-108.
11Litvinas, Linas; Baronas, Romas. Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2014, t. 55, ser. B, p. 78-83. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/LMR/B/2014/55B15.pdf> [žiūrėta 2014-12-05].
12Litvinas, Linas. Application of artificial neural networks to determine concentrations of mixture // Informacinės technologijos 2013 : 18-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2013) pranešimų medžiaga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. 2013, p. 58-62.
13Litvinas, Linas; Baronas, Romas; Šimkus, Remigijus. Švytinčių bakterijų kolonijos struktūros formavimosi kompiuterinis modeliavimas = Computational modelling of pattern formation of a colony of luminous bacteria // XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342694. p. 124-132. Prieiga per internetą: <http://eia.libis.lt/viesas/Leidiniai/XV_kompiuterininku_konferencijos_mokslo_darbai/KODI2011-md-2-leidimas.pdf>.