VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Margarita Beniušė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Kasparaitis, Pijus; Beniušė, Margarita. Statistical parametric speech synthesis of Lithuanian // Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas: 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija = Linguistic diversity in the modern world: language power and prestige : 26th international scientific conference of Jonas Jablonskis : e-book of abstrcts. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 9786094112362. p. 43-45. Prieiga per internetą: <http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf> [žiūrėta 2020-03-31].
2Skaudžius, Ramūnas; Misevičius, Martynas; Brimienė, Vilma; Beniušė, Margarita; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. SEM (EDX) is an indispensable tool for the characterization of subcutaneous, preperitoneal and visceral adipose tissue of obese patients = SEM (EDX) – būtinas įrankis, skirtas apibūdinti nutukusių pacientų poodinį, preperitoninį ir visceralinį riebalinius audinius // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, Vol. 29, no. 2, p. 67-80. DOI: 10.6001/chemija.v29i2.3709.
3Kasparaitis, Pijus; Beniušė, Margarita. Automatic parameters estimation of the D. Klatt phoneme duration model = Automatinis D. Klatt garsų trukmių modelio parametrų apskaičiavimas // Informatica. Vilnius : Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2016, Vol. 27, No. 3, p. 573-586. DOI: 10.15388/Informatica.2016.100.
4Kazakevičienė, Gėlytė; Skyrius, Rimvydas; Beniušė, Margarita. Investicinių projektų matematinis modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-2757. 2012, T. 7/8, p. 21-27.
5Kazakevičiūtė, Margarita; Juozapavičius, Algimantas; Samaitienė, Rūta. Morphological filtering of EEG // Materials physics and mechanics. St. Petersburg : Institute of Problems of Mechanical Engineering. ISSN 1605-2730. 2010, vol. 9, no. 3, p. 185-193. Prieiga per internetą: <http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/no_3910/kazakeviciute.pdf> [žiūrėta 2010-12-27].
6Kazakevičienė, Gėlytė; Kazakevičiūtė, Margarita. A two-dimensional modelling of system of poisson and continuity equations // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 73-717.
7Kazakevičiūtė, Margarita. Класификация пар естественных квадрик с точки зрения геометрии Лагерра = Classification of pairs of natural quadrics from the point of view of Laguerre = Natūraliųjų kvadrikių klasifikacika Lagero geometrijos požiūriu // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, nr. 1, p. 64-83.
8Kazakevičiūtė, Margarita; Krasauskas, Rimvydas. Spline curves on torus // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, spec. nr, p. 194.
9Krasauskas, Rimvydas; Kazakevičiūtė, Margarita. Universal rational parametrizations and spline curves on toric surfaces // Computational methods for algebraic spline surfaces (COMPASS) : an ESF exploratory workshop (September 29 - October 3, 2003, Kefermarkt, Austria) : proceedings. Kefermarkt, 2004. ISBN 3540232745. p. 213-232.
10Kazakevičiūtė, Margarita; Kazakevičienė, Gėlytė. Greita Furje transformacija Puasono lygties sprendimui puslaidininkinių darinių matematiniame modelyje // Informacinės technologijos 2003 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas 2003, sausio 28-29. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093358. p. 10-13.
11Kazakevičienė, Gėlytė; Kazakevičiūtė, Margarita. Diskretinės aproksimacijos tolydumo lygties skaitmeniniam modeliavimui = Modelling of transient effects in the field effect transistor // Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2001 sausio 30-31, Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090987. p. 472-476.
12Kazakevičiūtė, Margarita; Krasauskas, Rimvydas. Blending cylinders and cones using canal surfaces // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 2000, vol. 5, p. 77-89. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/5/kazakev.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
13Kazakevičienė, Gėlytė; Kazakevičiūtė, Margarita. Dvimatis matematinis modelis krūvininkų pernašos procesams puslaidininkiniuose dariniuose tirti // Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2000 sausio 28-29, Kaunas]. Kaunas : Technologija. 2000, p. 70-74.