VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Mindaugas Plukas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Plukas, Mindaugas; Baronas, Romas. Duomenų paieškos ilgalaikiame kompiuteriniame dokumentų archyve architektūriniai sprendimai = Architectural solutions for data retrieval in long-term computer based document archive // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 26, p. 187-192.