VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Paulius Jarmalavičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Jarmalavičius, Paulius; Ragaišis, Saulius. Scrum metodikos užtikrinimo gebėjimo vertinimas pagal CMMI-DEV = Scrum capability assessment by CMMI-DEV // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2015, T. 73, p. 26-33. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/InformacijosMokslai-2015-73-maketas-SPAUDAI.pdf> [žiūrėta 2016-05-12].