VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Ramūnas markauskas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Markauskas, Ramūnas; Juozapavičius, Algimantas; Saniukas, Kęstutis; Bernotavičius, Giedrius. The recognition and modelling of a backbone and its deformity // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2014, vol. 19, no. 1, p. 55-66. DOI: 10.15388/NA.2014.1.4.
2Markauskas, Ramūnas; Juozapavičius, Algimantas. Stuburo ir dubens kaulų sistemos modeliavimas // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : antroji LMA Jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2012 02 14. Fizinių mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius : LMA leidykla. 2012.
3Bumelytė, Junona; Galinienė, Birutė; Markauskas, Ramūnas. Energy efficiency investments in housing // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2011, t. 90, nr. 2, p. 47-61. DOI: 10.15388/Ekon.2011.0.948.
4Galinienė, Birutė; Bumelytė, Junona; Markauskas, Ramūnas. Economic and financial impact of large scale energy efficiency programme for housing using the European Union structural funds. The case of Lithuania = Skutki finansowe i ekonomiczne programu wspierania energetycznej efektywnośi skali w mieszkalnictwie przy uċyciu funduszy strukturalnych. Przypadek Litwy // Ekonomia. Wrocław : Wrocław University of Economics. ISSN 2080-5977. 2011, no. 2(14), p. 254-263.
5Juozapavičius, Algimantas; Markauskas, Ramūnas. Vectorization of human pelvis objects in X-ray images // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2011, vol. 16, no. 2, p. 170-180. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/41/NA16204.pdf> [žiūrėta 2011-11-30].