VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Sigitas Dapkūnas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Dapkūnas, Sigitas; Klimas, Daivis. Išmaniųjų įrenginių programų saugumo auditas // Informacinės technologijos 2015 : XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-249X. 2015, p. 45-48.
2Dapkūnas, Sigitas; Mitašiūnas, Antanas. Implementation of information system for complaints' investigation // Iнформаційні технології в економіці менеджменті i бiнесi. Проблеми науки, практики i освiти : XVIII мiжнародна науково-практична конференцiя, 29 листопада 2012 р.: тези доповiдей. Киïв : Європейський університет. 2012, p. 258-260.
3Mitašiūnas, Antanas; Dapkūnas, Sigitas. Универсальный электронный документ – модель на основе решения передачи документов в элелектронной среде = Universal electronic document model based solution of documents transfer to electronic environment // Высшее образование Кыргызской Республики. Бишкек. ISSN 1694-626X. 2011, t. 14, no. 14, p. 33-36.
4Dapkūnas, Sigitas; Zaramba, Valdemaras. Programinės įrangos priežiūrumo ir priežiūros matavimas = Software maintainability and maintenance measurement // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 57, p. 134-142. DOI: 10.15388/Im.2011.0.3129.
5Dapkūnas, Sigitas. Programinės įrangos matavimas - teorija ir praktika = Software measurement - theory and practice // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 386-390.
6Dapkūnas, Sigitas; Lapin, Kristina. Kompiuterinės mokomosios medžiagos kokybės vertinimas = Improving the quality of e-learning materials // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, t. 34, p. 54-58.
7Dapkūnas, Sigitas; Lapin, Kristina. Informatikos įvado mokymosi objektų struktūros kūrimas = Creating the learning object structure for the introduction to informatics course // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 203-207. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/inf_metodika/Dap_lap.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].
8Ptašekas, Ruvinas; Zurlytė, Ingrida; Meilūnas, Mečislovas; Dapkūnas, Sigitas; Stoškuvienė, Danutė; Jonauskas, Genadijus; Ramanauskaitė, Marija; Ptašekas, Julius; Sabaliauskas, Romualdas; Šliachtič, Natalija. Environmental pathology of city inhabitants in Lithuania = Aplinkos veikiamų Lietuvos miestų gyventojų patologija // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2004, Nr. 3, p. 6-16. Prieiga per internetą: <http://elibrary.lt/resursai/LMA/Ekologija/E-06.pdf>.
9Dapkūnas, Sigitas. Programinio produkto kokybės vertinimo modeliai = Software product quality assessment models // Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas 2004 m. sausio 28-29. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955095881. p. 308-313.
10Dapkūnas, Sigitas. Apie "Praktinės informatikos" kursą // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, spec. nr, p. 215.
11Ptašekas, Ruvinas; Dapkūnas, Sigitas; Stoškuvienė, Danutė; Žlabys, Pranas. Medicinos dalykų mokymasis kompiuteriu. Vilnius : Inforastras, 2003. 151 p. ISBN 9955608005.
12Bikelis, Algimantas; Dapkūnas, Sigitas; Meilūnas, Mečislavas; Stoškuvienė, Danutė. Apie perėjimo tikimybių pasikliautinius intervalus mirties priežaščių sindrominėje analizėje // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLII konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. 2001, p. 519-525.
13Dapkūnas, Sigitas; Mitašiūnas, Antanas. Pietų Dakotos valstijos diabeto monitoringo sistema // Informacinės technologijos 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2001 sausio 30-31, Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090987. p. 348-349.