VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Stasys Peldžius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Pėkis, Vaidotas; Peldžius, Stasys. Scrum su Kanban naudojančios organizacijos programų sistemų kūrimo proceso vertinimas = Software process assessment in Scrum with a Kanban-based organization // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561. 2017, T. 79, p. 114-124. DOI: 10.15388/Im.2017.79.11405.
2Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Programų kūrimo procesų vertinimas naudojant keletą procesų vertinimo modelių // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2015, T. 73, p. 84-92. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/InformacijosMokslai-2015-73-maketas-SPAUDAI.pdf> [žiūrėta 2016-05-12].
3Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Tool for usage of multiple process assessment models // Software process improvement and capability determination : 14th international conference, SPICE 2014, Vilnius, November 4-6, 2014: proceedings / Edited by : Antanas Mitašiūnas, Terry Rout, Rory V. O'Connor, Alec Dorling. - Series : Communications in computer and information science. Vol. 477, ISSN: 1865-0929. Berlin : Springer, 2014. ISBN 9783319130354. p. 106-117.
4Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius; Valaitis, Vytautas. Seeking process maturity with DSDM Atern // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. 2013, vol. 1, no 2, p. 205-217. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/CST/article/view/89/180> [žiūrėta 2013-11-13].
5Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Usage of multiple process assessment models // Software process improvement and capability determination : 13th international conference, SPICE 2013, Bremen, Germany, June 2013: proceedings. Series : Communications in computer and information science. Vol. 349. ISSN: 1865-0929. Berlin : Springer, 2013. ISBN 9783642388323. p. 223-234. DOI: 10.1007/978-3-642-38833-0_20.
6Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Framework for usage of multiple Software Process Models // Software process improvement and capability determination : 12th International Conference, SPICE 2012, Palma, Spain, May 29-31, 2012 : proceedings. Series : Communications in Computer and Information Science. Vol. 290, part. 7. Berlin : Springer, 2012. ISBN 9783642304385. p. 210-221.
7Peldžius, Stasys. Tarpinio programų kūrimo proceso modelio formalizuotas aprašymas = Formalized description of the transitional software process model // Informacinės technologijos 2012 : 17-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius. ISSN 2029-249X. 2012, p. 89-92.
8Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Comparison of maturitylLevels in CMMI-DEV and ISO/IEC 15504 // Applications of mathematics and computer engineering : American Conference on applied mathematics (American-Math '11); 5th WSEAS International Conference on computer engineering and applications (CEA '11) Puerto Morelos, Mexico January 29-31, 2011 : WSEAS, 2011. ISBN 9789604742707. p. 117-122. Prieiga per internetą: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Mexico/CEMATH/CEMATH-19.pdf> [žiūrėta 2017-10-24].
9Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Tarpinio programų kūrimo proceso modelio reikalavimai = Requirements of transitional software process model // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 56, p. 138-145. DOI: 10.15388/Im.2011.0.3143.
10Peldžius, Stasys; Ragaišis, Saulius. Investigation correspondence between CMMI-DEV and ISO/IEC 15504 // International journal of education and information technologies : North Atlantic University Union. ISSN 2074-1316. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 361-368. Prieiga per internetą: <http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/20-475.pdf> [žiūrėta 2011-12-12].
11Peldžius, Stasys. Automatic detection of possible refactorings // Information technologies' 2010 : proceedings of the 16th international conference on information and software technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 238-245.
12Ragaišis, Saulius; Peldžius, Stasys; Šimėnas, Justinas. Mapping CMMI-DEV Maturity Levels to ISO/IEC 15504 Capability Profiles // Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Telecommunications and informatics, Catania, Italy, 29-31 May, 2010. Catania, 2010. ISBN 9789549260021. p. 13-18.