VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Tadas Meškauskas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Sapagovas, Mifodijus; Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas. Influence of complex coefficients on the stability of difference scheme for parabolic equations with non-local conditions // Applied mathematics and computation. New York : Elsevier Science. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2018, Vol. 332, p. 228-240. DOI: 10.1016/j.amc.2018.03.072.
2Misiukas Misiūnas, Andrius Vytautas; Meškauskas, Tadas; Samaitienė, Rūta. Derivative parameters of electroencephalograms and their measurement methods = Elektroencefalogramų išvestiniai parametrai ir jų nustatymo metodika // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2016, T. 57, p. 47-52. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/LMR/A/2016/57A09.pdf> [žiūrėta 2017-01-05].
3Misiukas Misiūnas, Andrius Vytautas; Meškauskas, Tadas; Juozapavičius, Algimantas. On the implementation and improvement of automatic EEG spike detection algorithm = EEG pikų radimo algoritmo patobulinimai ir įgyvendinimas // Lietuvos matematikos rinkinys.Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 60-65. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/LMR/A/2015/56A11.pdf> [žiūrėta 2016-02-29].
4Misiukas Misiūnas, Andrius Vytautas; Meškauskas, Tadas; Juozapavičius, Algimantas. On implementation of automatic EEG spikes detection algorithm // Data analysis methods for software systems : 6th International Workshop : [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014. [Vilnius], 2014. ISBN 9789986680505. p. 41.
5Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas; Laurinavičius, Valdas Stanislovas. Modeling of biosensor, taking into account substrate, product and enzyme kinetics // Data analysis methods for software systems : 6th International Workshop : [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014. [Vilnius], 2014. ISBN 9789986680505. p. 39.
6Rimša, Šarūnas; Meškauskas, Tadas. Data encryption algorithm based on cellular automaton and chaotic logistic equation // Informacinės technologijos : 19-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2014) : pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4832. 2014, p. 84-88.
7Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas; Laurinavičius, Valdas Stanislovas. Numerical modeling of multilayer biosensor with degrading substrate and product // EUROSIM 2013 : proceedings of the 8th EUROSIM congress on modelling and simulation: Cardiff, Wales, United Kingdom, 10-13 September 2013 / Edited by: Khalid Al-Begain, David Al-Dabass, Alessandra, Orsoni, Richard Cant, Richard Zobel [Elektroninis išteklius (CD-ROM)]. Cardiff : The Institute of Electrical and Electronics, 2013. ISBN 9780769550732. p. 24-29.
8Sapagovas, Mifodijus; Čiupaila, Regimantas; Jesevičiūtė, Živilė; Meškauskas, Tadas. Computational experiment for stability analysis of difference schemes with nonlocal conditions : Skaičiavimo eksperimentas skirtuminių schemų su nelokaliosiomis sąlygomis stabilumui tirti // Informatica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2013, vol. 24, no. 2, p. 275-290. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO907.pdf>.
9Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas; Laurinavičius, Valdas Stanislovas. Degradation of substrate and/or product: mathematical modeling of biosensor action // Journal of mathematical chemistry. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 0259-9791. 2013, Vol. 51, no. 9, p. 2491-2502. DOI: 10.1007/s10910-013-0223-y.
10Valinčius, Gintaras; Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas. Electrochemical impedance spectroscopy of tethered bilayer membranes // Langmuir. Washington : American Chemical Society. ISSN 0743-7463. 2012, vol. 28, iss. 1, p. 977-990. DOI: 10.1021/la204054g.
11Čiupaila, Regimantas; Jesevičiūtė, Živilė; Meškauskas, Tadas; Sapagovas, Mifodijus. On the stability of difference schemes for parabolic equation with integral conditions // Mathematical Modelling and Analysis : 16th International Conference on "Mathematical Modelling and Analysis" (MMA2011) : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts / European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Faculty of Physics and Mathematics of University of Latvia. Vilnius Gediminas Technical University. [et al.]. Riga : University of Latvia, 2011. ISBN 9789984453514. p. 31-31.
12Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas; Sapagovas, Mifodijus. Stability of difference schemes for two-dimensional parabolic equations with non-local boundary conditions // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2009, Vol. 215, iss. 7, p. 2716-2732. DOI: 10.1016/j.amc.2009.09.012.
13Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas; Valinčius, Gintaras. Computer modeling of electric conduction in cell membrane // Differential equations and their applications (DETA'2009) : dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary : proceedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257479. P. 37-41.
14Kaulakys, Bronislovas; Alaburda, Miglius; Gontis, Vygintas; Meškauskas, Tadas; Ruseckas, Julius. Modeling of flows with power-law spectral densities and power-law distributions of flow intensities // Traffic and granular flow ' 05. Berlin : Springer, 2007. ISBN 9783540476405. p. 603-611. DOI: ISIP:000245977100059.
15Kaulakys, Bronislovas; Alaburda, M.; Gontis, V.; Meškauskas, Tadas. Multifractality of the multiplicative autoregressive point processes // Complexus mundi : emergent patterns in nature. Singapore, 2006. ISBN 981256666X. p. 277-286.
16Meškauskas, Tadas; Kaulakys, Bronislovas. Noise in fractal quaternionic strutures // Noise and fluctuations : 18th international conference on noise and fluctuations, 19-23 September, 2005, Salamanka, Spain : proceedings. New York : American Institute of Physics, 2005. ISBN 0735402671. p. 91-94.
17Kaulakys, Bronislovas; Alaburda, M.; Gontis, V; Meškauskas, Tadas. Modeling and estimation of 1/f noise of the signals represented by pulses and by fluctuating amplitude // Noise and Fluctuations : 17th International Conference, August 18-22 2003, Charles University Conference Centre, Prague, Czech Republic, ICNF 2003. Prague. 2003, p. 679-682.
18Meškauskas, Tadas; Ivanauskas, Feliksas. Initial boundary-value problems for derivative nonlinear Schrödinger equation. Justification of two-step algorithm = Pradinis-kraštinis uždavinys netiesinei išvestinių atžvilgiu Šriodingerio lygčiai. Dviejų žingsnių algoritmo pagrindimas // Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. 2002, Vol. 7, no. 2, p. 69-104, 140. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/9/Meskauskas.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
19Blužas, Juozas; Gargasas, Liudas; Vainoras, Alfonsas; Korsakas, Stasys; Kirmonas, Anatolijus; Ruseckas, Rimtautas; Miškinis, Vytenis; Blužaitė, Ina; Urbonavičienė, Gražina; Vaišnys, Rimas; Šimkevičius, Juozas; Tamošiūnaitė, Minija; Bastys, Algirdas; Meškauskas, Tadas; Matiukas, Arvydas. Medicine and electronics : hearts and integrated circuits = Medicina ir elektronika // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2000, Nr. 2(25), p. 54-62. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektr/frames2_3_1_2_.html>.
20Kaulakys, Bronislovas; Meškauskas, Tadas. Models for generation 1/f noise // Microelectronics reliability. ISSN 0026-2714. 2000, vol. 40, no. 11, p. 1781-1785.
21Meškauskas, Tadas; Vaišnys, Rimas; Matiukas, Arvydas; Tamošiūnaitė, Minija; Blužaitė, Ina; Urbonavičienė, Gražina; Blužas, Juozas. Spectral slope analysis for sudden death prediction = : Staigios mirties prognozavimas pagal spektro nuolydį // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 2000, vol. 7, no. 1, p. 42-50.
22Meškauskas, Tadas; Blužas, J; Blužaitė, I; Skučas, M; Vaišnys, R; Urbonavičienė, G; Tamošiūnaitė, M; Matiukas, Arvydas. Sudden cardiac death from ischemia and possible mathematical methods for this problem // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6(1), p. 157-160.
23Meškauskas, Tadas; Kaulakys, Bronislovas. Models for generation of 1/f noise // Physical systems and 1/f fluctuations : proceedings of the 15th international conference, London, 1999. London. 1999, p. 375-378.
24Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas; Kaulakys, Bronislovas. Synchronization of chaotic systems driven by identical noise // International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering. ISSN 0218-1274. 1999, vol. 9(3), p. 533-539.
25Kaulakys, Bronislovas; Meškauskas, Tadas. On the generation and origin of 1/f noise // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 1999, vol. 4, p. 87-95. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/4/kaul-mes.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
26Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas. Role of parabolic viscosity in numerical analysis of derivative nonlinear evolution equations // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 1998, vol. 2, p. 75-80.
27Meškauskas, Tadas. On well posedness of initial boundary value problem for derivative nonlinear Schrodinger equation // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 1998, t. 38, nr. 3, p. 327-341.
28Kaulakys, Bronislovas; Meškauskas, Tadas. Modeling 1/f noise // Physical review. E : statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics. ISSN 1539-3755. 1998, vol. 58, no. 6, p. 7013-7019.
29Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas. Numerical methods for derivative nonlinear evolutions // Nonlinear phenomena in complex systems : proceedings of the 5th annual seminar, Minsk. Belarus, February 12-15, 1996. Minsk. 1997, p. 173-178.
30Ivanauskas, Feliksas; Meškauskas, Tadas. Justification of difference schemes for derivative nonlinear evolution equations // Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743. 1997, vol. 1196, p. 335-340.