VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Viktor Kiško' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Kiško, Viktor. Kompiuterių architektūra : Praktinių užsiėmimų konspektas / Viktor Kiško. Vilnius, 2005. 117 p. Prieiga per internetą: <http://uosis.mif.vu.lt/~viktor/asm/2005/metpriem.pdf> [žiūrėta 2005-12-16].
2Dementjev, A.; Juozapavičius, Algimantas; Kiško, Viktor; Lasys, V. Lazerių pluoštų sklidimo faktoriaus M2 nustatymas judančiojo peilio metodu // 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2001 m. birželio 14-16 d., Vilnius : Programa ir pranešimų tezės. Vilnius : VPU l-kla. 2001, p. 176.