VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Vytautas Ašeris' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Petrauskas, Karolis. Computational modelling of three-layered biosensor based on chemically modified electrode // Computational and applied mathematics. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0101-8205. eISSN 1807-0302. 2016, Vol. 35, Iss. 2, p. 405-421. DOI: 10.1007/s40314-014-0197-9.
2Terešius, Justinas; Ašeris, Vytautas. Kompiuterinis biojutiklio su besivaržančiais substratais modeliavimas // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. 2014, vol. 2, no 1, p. 264-275. DOI: 10.15181/csat.v2i1.184.
3Ašeris, Vytautas. Computational modelling of wire biosensor with competitive substrates conversion // Proceedings of the World Congress on Engineering 2014. Vol. 2. London : Newswood Limited, 2014. ISBN 9789881925350. p. [1-6]. Prieiga per internetą: <http://www.iaeng.org/publication/WCE2014/WCE2014_pp795-800.pdf> [žiūrėta 2015-05-22].
4Ašeris, Vytautas; Gaidamauskaitė, Evelina. Computational modelling of biosensor utilizing synergistic scheme // 2nd International Conference on Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics (ICAESAM'2014) May 4-5, 2014 Istanbul (Turkey). Istanbul. 2014.
5Kurbanov, Arsenij; Ašeris, Vytautas. Kintamo laiko žingsnio taikymas neišreikštinėse schemose modeliuojant biojutiklių veikimą // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2014, t. 55, p. 66-71. DOI: 10.15388/LMR.B.2014.13.
6Ašeris, Vytautas; Gaidamauskaitė, Evelina; Kulys, Juozas; Baronas, Romas. Modelling glucose dehydrogenase-based amperometric biosensor utilizing synergistic substrates conversion // Electrochimica acta. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0013-4686. 2014, Vol. 146, p. 752-758. DOI: 10.1016/j.electacta.2014.08.125.
7Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Modelling of a multi-layered biosensor by applying an approach of discontinuous concentrations // DSL 2013 : 9th international conference on diffusion in solids and liquids, June 24-28, 2013, Madrid, Spain. Madrid : Ironix Conferences. 2013, p. 239.
8Kulys, Juozas; Bratkovskaja, Irina; Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas. Electrochemical peroxidase-catalase Clark-type biosensor: computed and experimental response // Electroanalysis. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GMBH. ISSN 1040-0397. 2013, Vol. 26, iss. 6, p. 1491-1496. DOI: 10.1002/elan.201300070.
9Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas. Kompiuterinis daugiasluoksnio biojutiklio veikimo modeliavimas: trūkių koncentracijų taikymas ir derinimas su eksperimento rezultatais // Kompiuterininkų dienos - 2013. Vilnius : Žara, 2013. ISBN 9789986342946. p. 35-37. Prieiga per internetą: <http://www.zara.lt/e-knygos/e-KoDi-2013-metod.pdf> [žiūrėta 2014-04-25].
10Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Computational modelling of the biosensor with competitive substrates conversion // Numerical computations: theory and algorithms : proceedings of the international conference and summer school, June 17-23, 2013, Falerna, Italy / edited by Francesco Dell’Accio Dmitri E. Kvasov Yaroslav D. Sergeyev. Rende : University of Calabria. 2013, p. 44. Prieiga per internetą: <http://wwwinfo.deis.unical.it/~yaro/numta2013/ProceedingsNUMTA2013.pdf> [žiūrėta 2013-11-13].
11Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Computational modeling of bienzyme biosensor with different initial and boundary conditions // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2013, vol. 24, no. 4, p. 505-521. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1000.pdf> [žiūrėta 2014-01-16].
12Paužaitė, Ieva; Ašeris, Vytautas. Kompiuterinis biojutiklių modeliavimas taikant kintamą diskrečiosios gardelės erdvės žingsnį // Informacinės technologijos 2012 : 17-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius. ISSN 2029-249X. 2012, p. [1-4].
13Čepaitis, Andrius; Ašeris, Vytautas. Efektyvi virtualizacija skaičiavimams debesyse // Informacinės technologijos 2012 : 17-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius. ISSN 2029-249X. 2012, p. 161-164.
14Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Modelling the biosensor utilising parallel substrates conversion // Journal of electroanalytical chemistry. Lausanne : Elsevier S.A. ISSN 1572-6657. 2012, Vol. 685, p. 63-71. DOI: 10.1016/j.jelechem.2012.06.025.
15Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Computational modeling of catalase-peroxidase biosensor // Mathematical modelling and analysis : 17th international conference, June 6-9, 2012, Tallinn, Estonia : abstracts. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2012. ISBN 9789949233069. p. 15.
16Ašeris, Vytautas. Biojutiklio su lygiagrečiu substratų virsmu ir dializės membrana kompiuterinis modeliavimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.B.2012.01.
17Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Effects of diffusion limitations on the response of biosensors utilizing parallel substrates conversion // ECCOMAS 2012 : 6th European congress on computational methods in applied sciences and engineering : CD-ROM proceedings, Vienna, September 10-14, 2012. Vienna, 2012. ISBN 9783950248197. p. [1-2].
18Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Effects of diffusion limitations on the response of biosensors utilizing parallel substrates conversion // ECCOMAS 2012 : 6th European congress on computational methods in applied sciences and engineering : CD-ROM proceedings, Vienna, September 10-14, 2012. Vienna, 2012. ISBN 9783950248197. p. [1-10].
19Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas; Kulys, Juozas. Computational modeling of biosensors utilizing parallel substrates conversion // Mathematical Modelling and Analysis (MMA2011) : 16th international conference, May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts / The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI); University of Latvia; Vilnius Gediminas Technical University; Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia. Riga : University of Latvia, 2011. ISBN 9789984453514. p. 6.
20Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas. Kintamo diskrečiosios gardelės erdvės žingsnio taikymas biojutiklio su chemiškai modifikuotu elektrodu kompiuteriniam modeliavimui = Using variable space step of the discrete grid to model the biosensor with chemically modified electrode // XV kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342618. p. 7-18. Prieiga per internetą: <http://eia.libis.lt/viesas/Leidiniai/XV_kompiuterininku_konferencijos_mokslo_darbai/KODI2011-md-2-leidimas.pdf>.
21Ašeris, Vytautas. Biojutiklio su chemiškai modifikuotu elektrodu kompiuterinis modeliavimas = Computer modelling of biosensor with chemically modified elektrode // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : pirmosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2011.02.08 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : LMA leidykla. 2011, [p. 1-1].
22Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas. Using grid computing to model biosensors acting in stirred and non-stirred solutions // ECCOMAS CFD 2010 : 5th European conference on computational fluid dynamics / editors: J.C.F. Pereira, A. Sequeira [Elektroninis išteklius (CD-ROM)]. Lisbon : ECCOMAS, 2010. ISBN 9789899677814. [p. 1-13].
23Baronas, Romas; Kulys, Juozas; Ašeris, Vytautas. Numerical modelling of chemically modified enzyme electrodes // Differential equations and their applications (DETA’ 2009): dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary : proceedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys / edited by V. Kleiza, S. Rutkauskas, A. Štikonas. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257479. p. 66-72.
24Ašeris, Vytautas; Baronas, Romas. Fermentinės kinetikos modeliavimas amperometrinių biojutiklių atsakui tirti = Modelling enzyme kinetics for an investigation of the response of amperometric biosensors // Informacinės technologijos 2007 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6337. 2007, p. 413-417.