VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'algimantas juozapavičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Plankis, Tomas; Juozapavičius, Algimantas; Stašienė, Eglė; Usonis, Vytautas. Computer-aided detection of interstitial lung diseases: a texture approach // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2017, Vol. 22, No. 3, p. 404-411. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/na/issues/NA_2203/NA2238.pdf> [žiūrėta 2017-03-22].
2Misiukas Misiūnas, Andrius Vytautas; Meškauskas, Tadas; Juozapavičius, Algimantas. On the implementation and improvement of automatic EEG spike detection algorithm = EEG pikų radimo algoritmo patobulinimai ir įgyvendinimas // Lietuvos matematikos rinkinys.Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 60-65. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/LMR/A/2015/56A11.pdf> [žiūrėta 2016-02-29].
3Samaitienė, Rūta; Norkūnienė, Jolita; Juozapavičius, Algimantas; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita. Rolando epilepsija sergančių vaikų miego, elgesio problemos, EEG pakitimai ir klinikinės charakteristikos // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 128-137. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_128-137.pdf> [žiūrėta 2014-12-01].
4Misiukas Misiūnas, Andrius Vytautas; Meškauskas, Tadas; Juozapavičius, Algimantas. On implementation of automatic EEG spikes detection algorithm // Data analysis methods for software systems : 6th International Workshop : [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014. [Vilnius], 2014. ISBN 9789986680505. p. 41.
5Markauskas, Ramūnas; Juozapavičius, Algimantas; Saniukas, Kęstutis; Bernotavičius, Giedrius. The recognition and modelling of a backbone and its deformity // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2014, vol. 19, no. 1, p. 55-66. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/na/issues/NA_1901/NA19104.pdf> [žiūrėta 2014-09-12].
6Juozapavičius, Algimantas; Tamulienė, Jelena; Tomkus, Vidmantas; Lapienis, Saulius. Grid computing for the space technology research // Space research review. Riga : Zelta rudens, 2012. ISBN 9789984648231. p. 213-219.
7Markauskas, Ramūnas; Juozapavičius, Algimantas. Stuburo ir dubens kaulų sistemos modeliavimas // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : antroji LMA Jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2012 02 14. Fizinių mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius : LMA leidykla. 2012.
8Juozapavičius, Algimantas; Bacevičius, Gytis; Bugelskis, Dmitrijus; Samaitienė, Rūta. EEG analysis - automatic spike detection // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2011, vol. 16, no. 4, p. 375-386. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/43/NA16401.pdf> [žiūrėta 2012-04-05].
9Samaitienė, Rūta; Juozapavičius, Algimantas; Bacevičius, Gytis. The sleep and behavioral problems in treated and untreated children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes // Epilepsia. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0013-9580. 2011, vol. 52, suppl. 6, p. 124. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-1167.2011.03207.x/pdf> [žiūrėta 2012-04-05].
10Juozapavičius, Algimantas; Markauskas, Ramūnas. Vectorization of human pelvis objects in X-ray images // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2011, vol. 16, no. 2, p. 170-180. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/41/NA16204.pdf> [žiūrėta 2011-11-30].
11Usonienė, Aurelija; Būtėnas, Linas; Ryvitytė, Birutė; Šinkūnienė, Jolanta; Jasionytė, Erika; Juozapavičius, Algimantas. Corpus Academicum Lithuanicum: design criteria, methodology, application // Human language technology : challenges for computer science and linguistics.- Book Series : Lecture notes in computer science. Vol. 6562. Berlin : Springer, 2011. ISBN 9783642200953. p. 412-422. DOI: 10.1007/978-3-642-20095-3_38.
12Kazakevičiūtė, Margarita; Juozapavičius, Algimantas; Samaitienė, Rūta. Morphological filtering of EEG // Materials physics and mechanics. St. Petersburg : Institute of Problems of Mechanical Engineering. ISSN 1605-2730. 2010, vol. 9, no. 3, p. 185-193. Prieiga per internetą: <http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/no_3910/kazakeviciute.pdf> [žiūrėta 2010-12-27].
13Juozapavičius, Algimantas; Mažeika, Dalius; Kutka, Eduardas; Naujikas, Rolandas. Grid infrastructures for Lithuanian research and public sectors // TNC 2010 : 26th TERENA Networking Conference, Vilnius, Lithuania, 31 May - 3 June 2010 : conference proceedings [Elektroninis išteklius]. Amsterdam : TERENA, 2010. ISBN 9789077559208. p. 1-4.
14Juozapavičius, Algimantas; Mickus, Kazimieras; Mikaliūnas, Gediminas; Pelanis, Mindaugas; Urbonas, Evaldas. Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu = Information technologies market analysis in the aspect of automated management of organizational processes // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 48, p. 100-116. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3328.
15Usonienė, Aurelija; Būtėnas, Linas; Ryvitytė, Birutė; Šinkūnienė, Jolanta; Jasionytė, Erika; Juozapavičius, Algimantas. Compilation of Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit): process, results, perspectives // Human language technologies: 4th language and technology conference: proceedings, November 6-8, Poznan. Poznan, 2009. ISBN 9788371777462. p. 256-260.
16Juozapavičius, Algimantas; Mickus, Kazimieras; Mikaliūnas, Gediminas; Urbonas, Evaldas. Reikalavimų automatizuotų organizacinių procesų valdymui analizė = The analysis of requirements to automatized management of organizational processes // Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, nr. 1, p. 47-56. Prieiga per internetą: <http://www3.mruni.eu/~int.economics/5nr/Juozapavicius,%20Mickus,%20Mikaliunas,%20Urbonas.pdf> [žiūrėta 2010-02-02].
17Kutka, Eduardas; Juozapavičius, Algimantas; Čivilis, Alminas. GSM network usage in intelligent passenger and cargo transportation system // Transport means 2007 : preceedings of the 11th international conference, October 18-19. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253624. p. 262-265.
18Juozapavičius, Algimantas. Duomenų struktūros ir efektyvūs algoritmai : [vadovėlis]. Vilnius : TEV, 2007. 272 p. ISBN 9789955680871.
19Kutka, Eduardas; Juozapavičius, Algimantas. Cargo Transportation system and its implementation in an VITMOS Portal // Transport means 2006 : preceedings of the 10th international conference, October 19-20. Kaunas : Technologija. 2006, p. 244-248.
20Čivilis, Alminas; Juozapavičius, Algimantas. GSM based tracking of moving objects for location-based services // Databases and information systems : seventh international Baltic conference, Baltic DB&IS 2006 Vilnius, July 3-6. Vilnius, 2006. ISBN 9955280131. p. 185-188.
21Kutka, Eduardas; Juozapavičius, Algimantas; Šiaulys, Jonas. Models of Cargo Transportation routes and lifespan of Cargo Transportation Company // Transport means 2006 : preceedings of the 10th international conference, October 19-20. Kaunas : Technologija. 2006, p. 167-169.
22Čivilis, Alminas; Juozapavičius, Algimantas. Public transportation in information system and private cargo-monitoring inetrnet portals // 13th World Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services : proceedings [CD ROM]. London. 2006, p. [8 p.].
23Juozapavičius, Algimantas. Algebra pokario Lietuvoje // Matematika Lietuvoje po 1945 metų. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9986680328. p. 113-125.
24Mažeika, Dalius; Juozapavičius, Algimantas. GRID computing infrastructure, problems and perspectives in Lithuania = Lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimo tinklo infrastruktūra, problemos ir perspektyvos Lietuvoje // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006 sausio 25-26 d. / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 298-302.
25Čivilis, Alminas; Juozapavičius, Algimantas. Architecture for Public Transportation and Private Truck Monitoring Internet Portals // Transport means 2006 : preceedings of the 10th international conference, October 19-20. Kaunas : Technologija. 2006, p. 234-236.
26Rapševičius, Valdas; Juozapavičius, Algimantas; Brazauskas, Antanas. Clustering of descriptive-textual data on Silurian rocks of Lithuania = Tekstinių aprašomųjų Lietuvos silūro uolienų duomenų klasterizacija // Geologija. ISSN 1392-110X. 2006, T. 55, Nr. 3, p. 48-57. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-110X/2006/3/Geol_048_057.pdf> [žiūrėta 2008-05-08].
27Būtėnas, Linas; Juozapavičius, Algimantas. Ontological approzch for document classification in transport domain // Transport means 2005 : preceedings of the 9th international conference, October 20-21, 2005. Kaunas : Technologija. 2005, p. 207-210.
28Kutka, Eduardas; Juozapavičius, Algimantas. The model of passenger transportation system and database implementation in an information system // Transport means 2005 : preceedings of the 9th international conference, October 20-21, 2005. Kaunas : Technologija. 2005, p. 230-233.
29Atkočiūnas, Erikas; Blake, R.; Juozapavičius, Algimantas; Kazimianec, Michail. Image processing in road traffic analysis // Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. 2005, vol. 10, no. 4, p. 315-332.
30Kutka, Eduardas; Juozapavičius, Algimantas. Transporto tinklų modelis ir jo implementavimas informacinėje sistemoje = The model of a transport network and transport database implementation in an information system // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga : II tomas. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097892. p. 357-361.
31Būtėnas, Linas; Juozapavičius, Algimantas. Building a web portal for Lithuanian transport information system - analysis, categorisation, representation and marketing of static and dynamic information // Transport means 2004 : preceedings of the international conference, October 28-29, 2004, Kaunas. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955097353. p. 168-171.
32Butkevičius, Jonas; Juozapavičius, Algimantas. The methodology of modelling taxi rank service = Keleivių vežimų lengvaisiais automobiliais-taksi paklausos aikštelėse sistemos modeliavimo metodika // Transportas. ISSN 1648-4142. 2003, vol. 18, nr. 4, p. 153-156. Prieiga per internetą: <http://www.transport.vgtu.lt/upload/tif_zur/2003-4-butkevicius_juozapavicius.pdf> [žiūrėta 2008-09-09].
33Richard, E.; Juozapavičius, Algimantas. Convergent matching for model-based computer vision // Pattern recognition. Oxford : Pergamon Press. ISSN 0031-3203. 2003, vol. 36, no. 2, p. 527-534.
34Böhlen, Michael H.; Juozapavičius, Algimantas; Kondratas, Eilverijus; Mažeika, Arturas; Struk, Aleksej. A triangular reconstruction of density surfaces // 3rd international workshop on visual data mining : proceedings, 19th November 2003, Melbourne, Florida, USA. Melbourne. 2003, p. 45-57.
35Rapševičius, Valdas; Juozapavičius, Algimantas. The structuring of textual data for data mining in geology // Terra nostra. Köln. ISSN 0946-8978. 2002, no. 4: 8th annual conference of the international association for mathematical geology, p. 157-162.
36Rapševičius, Valdas; Juozapavičius, Algimantas. The structuring of textual data for data mining in geology // Basin stratigraphy - modern methods and problems : the fifth Baltic stratigraphical conference, september 22-27, 2002, Vilnius, Lithuania : extended abstracts. Vilnius. 2002, p. 167-168.
37Juozapavičius, Algimantas; Rapševičius, Valdas. Clustering through decision tree construction in geology // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 2001, vol. 6, no. 2, p. 29-41. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/7/juozapav.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
38Ivanauskas, Feliksas; Juozapavičius, Algimantas. Statistical modeling of white stork population // New trends in statistical modelling : proceedings of the 16th international workshop on statistical modelling, Odense, Denmark, July 2-6, 2001. Odense. 2001, p. 457-460.
39Dementjev, A.; Juozapavičius, Algimantas; Kiško, Viktor; Lasys, V. Lazerių pluoštų sklidimo faktoriaus M2 nustatymas judančiojo peilio metodu // 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2001 m. birželio 14-16 d., Vilnius : Programa ir pranešimų tezės. Vilnius : VPU l-kla. 2001, p. 176.
40Blake, R.E.; Juozapavičius, Algimantas. Quality of colour image segmentation : the measures // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 2000, vol. 5, p. 53-66. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/5/blakeaj.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
41Juozapavičius, Algimantas. Symbolic computations: systems and application // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 1998, vol. 3, p. 59-72. Prieiga per internetą: <http://www.lana.lt/journal/3/juozapav.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].