VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'kazimieras mickus' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Juozapavičius, Algimantas; Mickus, Kazimieras; Mikaliūnas, Gediminas; Urbonas, Evaldas. Reikalavimų automatizuotų organizacinių procesų valdymui analizė = The analysis of requirements to automatized management of organizational processes // Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, nr. 1, p. 47-56. Prieiga per internetą: <http://www3.mruni.eu/~int.economics/5nr/Juozapavicius,%20Mickus,%20Mikaliunas,%20Urbonas.pdf> [žiūrėta 2010-02-02].
2Juozapavičius, Algimantas; Mickus, Kazimieras; Mikaliūnas, Gediminas; Pelanis, Mindaugas; Urbonas, Evaldas. Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu = Information technologies market analysis in the aspect of automated management of organizational processes // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, t. 48, p. 100-116. DOI: 10.15388/Im.2009.0.3328.
3Juozapavičienė, Aldona; Mickus, Kazimieras; Mikaliūnas, Gediminas; Urbonas, Evaldas. Automatizuotų organizacinių procesų galimų sprendinių analizė = Analysis of possible decisions for automated organization processes // Intelektinė ekonomika. ISSN 1822-8011. 2008, Nr. 2, p. 23-32. Prieiga per internetą: <http://www3.mruni.eu/~int.economics/4nr/Juozapaviciene,%20Mickus,%20Mikaliunas,%20Urbonas.pdf> [žiūrėta 2009-02-13].