VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'pijus kasparaitis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Kasparaitis, Pijus; Kančys, Kipras. Phoneme vs. diphone in unit selection TTS of Lithuanian // Baltic journal of modern computing. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2018, vol. 6, iss. 2, p. 162-172. DOI: 10.22364/bjmc.2018.6.2.08.
2Laurinčiukaitė, Sigita; Telksnys, Adolfas Laimutis; Kasparaitis, Pijus; Kliukienė, Regina; Paukštytė, Vilma. Lithuanian speech corpus Liepa for development of human-computer interfaces working in voice recognition and synthesis mode // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2018, vol. 29, no 3, p. 487-498. DOI: 10.15388/Informatica.2018.177.
3Kasparaitis, Pijus; Skersys, Gintaras. Lietuviško balso sintezės dabartis ir perspektyvos = Present and perspectives of the Lithuanian text-to-speech synthesis // Bendrinė kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 2351-7204. 2017, T. 90, [14 p.]. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Kasparaitis_Skersys_BK_90_straipsnis.pdf> [žiūrėta 2018-04-13].
4Kasparaitis, Pijus. Lietuviško balso sintezatorių kokybės vertinimas = Evaluation of Lithuanian text-to-speech synthesizers // Kalbų studijos = Studies about Languages / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2824. eISSN 2029-7203. 2016, Nr. 28, p. 80-91. DOI: 10.5755/j01.sal.0.28.15130.
5Kasparaitis, Pijus; Beniušė, Margarita. Automatic parameters estimation of the D. Klatt phoneme duration model = Automatinis D. Klatt garsų trukmių modelio parametrų apskaičiavimas // Informatica. Vilnius : Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2016, Vol. 27, No. 3, p. 573-586. DOI: 10.15388/Informatica.2016.100.
6Kasparaitis, Pijus; Anbinderis, Tomas. Building text corpus for unit selection synthesis // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 4, p. 551-562. DOI: 10.15388/Informatica.2014.29.
7Kasparaitis, Pijus; Ledas, Žilvinas. Lietuvių kalbos difonų bazių optimizavimas = Optimization of Lithuanian diphone databases // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2824. 2011, nr. 19, p. 64-69. Prieiga per internetą: <http://www.kalbos.lt/zurnalai/19_numeris/08.pdf> [žiūrėta 2012-02-21].
8Anbinderis, Tomas; Kasparaitis, Pijus. Lietuvių kalbos homografų vienareikšminimas remiantis leksemų ir morfologinių pažymų vartosenos dažniais = Disambiguation of Lithuanian homographs based on the frequencies of lexemes and morphological tags // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 14, p. 25-31.
9Kasparaitis, Pijus. Some alternative models of inflection rules of Lithuanian // Human language technologies: 3rd Baltic conference: proceedings, October 4-5, 2007, Kaunas. Vilnius, 2008. ISBN 9789955704539. p. 135-141.
10Kasparaitis, Pijus. Lithuanian speech recognition using the English recognizer : Pijus Kasparaitis = Lietuvių kalbos atpažinimas naudojant anglų kalbos atpažinimo variklį // Informatica. ISSN 0868-4952. 2008, Vol. 19, no. 4, p. 505-516. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO722.pdf> [žiūrėta 2009-01-22].
11Juozenas, Algirdas; Kasparaitis, Pijus; Ratkevičius, Kastytis; Rudinskas, Dalius; Rudžionis, Algimantas; Rudžionis, Vytautas Evaldas; Sidaras, Saulius. DfA implementations for people with vision and hearing disabilities: application and development for information society // Universal acess in human computer interaction. Coping with diversity : 4th international conference, Beijing, China, July 22-27, 2007 : proceedings, Part I. Berlin : Springer-Verlag, 2007. ISBN 9783540732785. p. 686-695. (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, eISSN 1611-3349 ; vol. 4554). DOI: 10.1007/978-3-540-73279-2_76.
12Anbinderis, Tomas; Kasparaitis, Pijus. Klitikų paieškos lietuviškame tekste algoritmai = Algorithms for detecting clitics in the Lithuanian text // Kalbų studijos = Studies about languages. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 10, p. 30-37. Prieiga per internetą: <https://www.kalbos.lt/zurnalai/10_numeris/05.pdf>.
13Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas Evaldas; Kasparaitis, Pijus. An experience of creating Lithuanian speech-enabled Web applications // The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April 4-5, 2005, Tallin, Estonia: proceedings. Tallin : Tallin University of Technology, 2005. ISBN 9985894839. p. 335-339.
14Kasparaitis, Pijus. Diphone Databases for Lithuanian text-to-speech synthesis = Difonų bazės lietuvių kalbos sintezei // Informatica. ISSN 0868-4952. 2005, Vol. 16, no. 2, p. 193-202. DOI: ISI:000230018200003.
15Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus. Voice operated informative telecom services = Telekomunikacinės informacinės balso paslaugos = Речевые информационные сервисы для телекоммуникационных компаний // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 3(45), p. 17-22.
16Kasparaitis, Pijus; Dumbliauskas, Tomas; Rudžionis, Algimantas. Lietuviško sintezatoriaus SAPI sąsaja // Automatika ir valdymo technologijos - 2003 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094257. p. 45-48.
17Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus. Telekomunikacinės balso paslaugos = Voice based telecom services // Informacinės technologijos 2003 : Kaunas, 2003 sausio 28-29 d. / Kauno technologijos universitetas ; [leidinio sudarytojas Rimantas Šeinauskas]. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093366. p. IX-49 - IX-54.
18Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus. Informacinių balso technologijų sąsaja su telekomunikacijomis ir automatiniu valdymu // Automatika ir valdymo technologijos - 2003 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094257. p. 49-54.
19Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus. Kai kurie balso technologijų taikymo pavyzdžiai // Informacinės technologijos 2002 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2002 m. sausio mėn. 29-30. Kaunas : Technologija, 2002. ISBN 9955091193. p. 283-288.
20Kasparaitis, Pijus. Automatic stressing of the Lithuanian nouns and adjectives on the basis of rules // Informatica. ISSN 0868-4952. 2001, vol. 12, no. 2, p. 315-336. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO218.pdf> [žiūrėta 2008-05-08].
21Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Rudžionis, Vytautas Evaldas; Kasparaitis, Pijus. Lietuvių kalbos sintezės ir atpažinimo taikymai automatikoje // Automatika ir valdymo technologijos - 2001 : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139651. p. 13-18.
22Kasparaitis, Pijus. Lietuvių kalbos kompiuterinis sintezatorius "Aistis" // "Garso korta 2001" [kompaktinis diskas] : respublikinė mokslinė-techninė konferencija, Kauno technologijos universitetas, 2001, gegužės 3-4. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090634.
23Kasparaitis, Pijus. Automatic stressing of the Lithuanian Text on the Basis of a Dictionary // Informatica. ISSN 0868-4952. 2000, vol. 11, nr. 1, p. 19-40. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO192.pdf> [žiūrėta 2008-05-08].
24Kasparaitis, Pijus. Transcribing of the Lithuanian text using formal rules // Informatica. ISSN 0868-4952. 1999, vol. 10, nr. 4, p. 367-376. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO183.pdf> [žiūrėta 2008-05-08].