VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'virgilijus krinickij' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Brilingaitė, Agnė; Bukauskas, Linas; Krinickij, Virgilijus; Kutka, Eduardas. Environment for cybersecurity tabletop exercises // ECGBL 2017 : proceedings of the 11th European conference on game-based learning, FH JOANNEUM University of Applied Science Graz, Austria, 5 - 6 October 2017 / edited by Maja Pivec, Josef Gründler. Graz : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. ISBN 9781911218562. eISBN 9781911218579. ISSN 2049-0992. eISSN 2049-100X. p. 47-55.
2Krinickij, Virgilijus; Bukauskas, Linas; Brilingaitė, Agnė. Table-top exercise gamification with dynamic scenario for cyber security qualification assessment // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 31-32. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf> [žiūrėta 2016-12-21].