VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Aidas Medžiūnas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Aidas Medžiūnas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Kubilius, Kęstutis; Medžiūnas, Aidas. Positive solutions of the fractional SDEs with non-Lipschitz diffusion coefficient // Mathematics. Basel : MDPI. eISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 1, art. no. 18, p. [1-14]. DOI: 10.3390/math9010018.