VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Anita Juškevičienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Anita Juškevičienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Juškevičienė, Anita; Stupurienė, Gabrielė; Jevsikova, Tatjana. Computational thinking development through physical computing activities in STEAM education // Computer applications in engineering education: Special Issue: Computational thinking: Enhancing STEAM and engineering education, from theory to practice. Hoboken : Wiley. ISSN 1061-3773. eISSN 1099-0542. 2021, vol. 29, iss. 1, p. 175-190. DOI: 10.1002/cae.22365.
2Juškevičienė, Anita; Dagienė, Valentina; Dolgopolovas, Vladimiras. Integrated activities in STEM environment: methodology and implementation practice // Computer applications in engineering education. Hoboken : Wiley. ISSN 1061-3773. eISSN 1099-0542. 2021, vol. 29, no. 1, p. 209-228. DOI: 10.1002/cae.22324.
3Juškevičienė, Anita. Developing algorithmic thinking through computational making // Data science: new issues, challenges and applications / Dzemyda, Gintautas, Bernatavičienė, Jolita, Kacprzyk, Janusz (Eds.). Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030392499. eISBN 9783030392505. p. 183-197. (Studies in Computational Intelligence, ISSN 1860-949X, eISSN 1860-9503 ; vol. 869). DOI: 10.1007/978-3-030-39250-5_10.
4Juškevičienė, Anita. Teaching content development for computational thinking skills implementation // ICERI 2019: 12th annual international conference of education, research and innovation, 11th-13th November, 2019, Seville, Spain : proceedings. Seville : IATED Academy, 2019. ISBN 9788409147557. p. 1364-1372. (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). DOI: 10.21125/iceri.2019.0409.
5Juškevičienė, Anita; Passey, Don. Computing education, outcomes of // Encyclopedia of education and information technologies / Tatnall A. (eds). Cham : Springer Nature, 2019. ISBN 9783319600130. p. 4-14. DOI: 10.1007/978-3-319-60013-0_89-1.
6Juškevičienė, Anita; Dagienė, Valentina. Computational thinking relationship with digital competence // Informatics in education. Vilnius : Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2018, vol. 17, no. 2, p. 265-284. DOI: 10.15388/infedu.2018.14.
7Weigend, Michael; Pluhár, Zsuzsa; Juškevičienė, Anita; Vaníček, Jiří; Ito, Kazunari; Pesek, Igor. Constructionism in the classroom: creative learning activities on computational thinking // Constructionism 2018 : Constructionism, computational thinking and educational innovation: conference proceedings / Edited by Valentina Dagienė and Eglė Jasutė. Vilnius : Vilnius University, 2018. eISBN 9786099576015. p. 891-907. Prieiga per internetą: <http://www.constructionism2018.fsf.vu.lt/file/repository/Proceeding_2018_Constructionism.pdf>.
8Juškevičienė, Anita; Dagienė, Valentina. Interconnection between Computational Thinking and Digital Competence // Constructionism 2018 : Constructionism, computational thinking and educational innovation: conference proceedings / Edited by Valentina Dagienė and Eglė Jasutė. Vilnius : Vilnius University, 2018. eISBN 9786099576015. p. 305-321. Prieiga per internetą: <http://www.constructionism2018.fsf.vu.lt/file/repository/Proceeding_2018_Constructionism.pdf>.
9Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Letter frequency analysis of languages using Latin alphabet // International linguistics research. New York : Ideas Spread Inc. ISSN 2576-2974. eISSN 2576-2982. 2018, vol. 1, no. 1, p. 18-31. DOI: 10.30560/ilr.v1n1p18.
10Brilingaitė, Agnė; Bukauskas, Linas; Juškevičienė, Anita. Competency assessment in problem-based learning projects of information technologies students // Informatics in education. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2018, Vol. 17, no. 1, p. 21-44. DOI: 10.15388/infedu.2018.02.
11Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. On linking problem-based learning activities and students’ learning styles in personalised learning // Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning (ECEL 2017). Book Series: Proceedings on the European Conference of e-Learning. Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2017. ISBN 9781911218593. eISBN 9781911218609. ISSN 2049-100X. p. 238-246.
12Jasutė, Eglė; Kubilinskienė, Svetlana; Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. Personalised learning methods and activities for computer engineering education // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, No. 3, Part A, p. 1078-1086. Prieiga per internetą: <https://www.ijee.ie/covers/covandabs32-3A.pdf>.
13Juškevičienė, Anita; Jasutė, Eglė; Kurilov, Jevgenij; Mamčenko, Jelena. Application of 1:1 mobile learning scenarios in computer engineering education // International journal of engineering education. Dublin : Tempus Publications. ISSN 0949-149X. 2016, Vol. 32, No. 3, Part A, p. 1087-1096. Prieiga per internetą: <http://www.ijee.ie/covers/covandabs32-3A.pdf>.
14Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Raidžių dažnių lietuvių ir kitose kalbose, vartojančiose lotyniškus rašmenis, analizė = Letter frequency analysis of Lithuanian and other languages using the Latin alphabet // Santalka: filologija, edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. eISSN 2335-7711. 2015, T. 23, nr. 2, p. 81-91. DOI: 10.3846/cpe.2015.271.
15Dagienė, Valentina; Juškevičienė, Anita; Carneiro, Roberto; Child, Camilla; Cullen, Joe. Self-assessing of the emotional intelligence and organizational intelligence in schools = Emocinio ir organizacinio intelekto įsivertinimas mokyklose // Informatics in education / Vilnius universiteto Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2015, Vol. 14, no 2, p. 199-217. DOI: 10.15388/infedu.2015.12.
16Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita. Creation of Web 2.0 tools ontology to improve learning // Computers in human behavior. Kidlington : Pergamon. ISSN 0747-5632. 2015, Vol. 51, Part B, p. 1380-1386. DOI: 10.1016/j.chb.2014.10.026.
17Grigas, Gintautas; Juškevičienė, Anita. Lietuvių kalbos raidžių dažniai spausdintuose ir internetiniuose tekstuose // Kompiuterininkų dienos 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 45-50. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/KoDi-2015-maketas-spaudai.pdf>.
18Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita; Birenienė, Virginija. Research on mobile learning activities applying tablets // Mobile Learning 2015 : 11th International Conference, Madeira, Portugal 14-16 March : proceedings. Madeira : IADIS Press, 2015. ISBN 9789898533364. p. 94-98.
19Kurilov, Jevgenij; Juškevičienė, Anita; Kubilinskienė, Svetlana; Sėrikovienė, Silvija. Several semantic web approaches to improving the adaptation quality of virtual learning environments // Journal of universal computer science. Graz : Technische Universitaet Graz. ISSN 0948-695X. 2014, vol. 20, iss. 10, p. 1418-1432. Prieiga per internetą: <http://www.jucs.org/jucs_20_10/several_semantic_web_approaches/jucs_20_10_1418_1432_kurilovas.pdf>.
20Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. On recommending Web 2.0 tools to personalise learning // Informatics in education. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. 2014, vol. 13, no. 1, p. 17-31. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE231.pdf>.
21Juškevičienė, Anita; Kurilov, Jevgenij. VMA Moodle personalizavimo galimybė antrosios kartos saityno priemonėmis // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 181-186. DOI: 10.15388/LMR.B.2012.33.
22Urbonienė, Jūratė; Juškevičienė, Anita. WEB 2.0 technologijų adaptuojamumo programavimo mokymui galimybių tyrimas // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje = Studies in modern society / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaulių knygrišykla. ISSN 2029-431X. 2011, nr. 2, p. 161-170. Prieiga per internetą: <http://ousted.slk.lt/sites/default/files/images/STUDIJOS_2011.pdf>.
23Juškevičienė, Anita. Antros kartos saityno technologijos ir mokymas(is) = Web 2.0 technologies in education // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 89-94. DOI: 10.15388/LMR.2011.me07.
24Juškevičienė, Anita. Antros kartos saitynas ir švietimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 103-108. Prieiga per internetą: <https://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/17784>.
25Dagienė, Valentina; Juškevičienė, Anita. "Te@ch.us" projektas - pasitelkime Web 2.0 technologijas mokymui ir mokymuisi // Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos : tarptautinės konferencijos pranešimai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2010. ISBN 9789986680482. P. 40-46. Prieiga per internetą: <http://ims.mii.lt/Web20Mokymui/mokymosi-bendruomene.pdf#view=FitH,100>.
26Juškevičienė, Anita. Kompiuterio klaviatūros matematinis modelis // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 196-201. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/MAT_TAIKYMAI/jusk.pdf>.