VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Dalė Dzemydienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Dalė Dzemydienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Dzemydienė, Dalė; Burinskienė, Aurelija; Miliauskas, Arūnas. Integration of multi-criteria decision support with infrastructure of smart services for sustainable multi-modal transportation of freights // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 9, art. no. 4675, p. 1-26. DOI: 10.3390/su13094675.
2Burinskienė, Aurelija; Dzemydienė, Dalė; Miliauskas, Arūnas. An approach for ensuring data flow in freight delivery and management systems // World Academy of Science, Engineering and Technology. International journal of transport and vehicle engineering : WASET. ISSN 1307-6892. eISSN 1307-6892. 2021, vol. 15, iss. 3, Open Science Index 171, p. 141-148. Prieiga per internetą: <https://publications.waset.org/10011910/pdf>.
3Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Radzevičius, Vytautas. An approach of ensuring interoperability of multi-dimensional data warehouses for monitoring of water resources // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : VGTU. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2021, vol. 29, iss. 1, p. 9-20. DOI: 10.3846/jeelm.2021.14112.
4Dzemydienė, Dalė; Burinskienė, Aurelija; Miliauskas, Arūnas. An assessment of provision of heterogeneous services for sustainable cargo transportation process management by roads // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 20, art. no. 8405, p. 1-20. DOI: 10.3390/su12208405.
5Dzemydienė, Dalė. Intelektualių programinių komponentų integravimo pavyzdžiai elektroninių mokymo sistemų valdymo aplinkose // ALTA'19: Advance learning technologies and applications: next generation learning environments: annual international conference for education: conference proceedings, 12th of December, 2019 = Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos: ateities mokymosi aplinkos: tarptautinė konferencija skirta švietimui: konferencijos pranešimų nedžiaga, 2019 m. gruodžio 12 d. / edited by Danguole Rutkauskiene. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 2335-2140. 2019, p. 78-87. Prieiga per internetą: <https://ndma.lt/alta2019/wp-content/uploads/2020/05/ALTA%2719_Pa%C5%BEangios%20mokymosi%20technologijos%20ir%20aplikacijos.%20Ateities%20mokymosi%20aplinkos.pdf>.
6Dzemydienė, Dalė; Dzemydaitė, Giedrė; Gopisetti, Dinesh. Application of multicriteria decision aid for evaluation of ICT usage in business // Central European journal of operations research. New York : Springer. ISSN 1435-246X. eISSN 1613-9178. 2020, first published online, p. [1-21]. DOI: 10.1007/s10100-020-00691-9.
7Dzemydienė, Dalė; Radzevičius, Vytautas. An approach for networking of wireless sensors and embedded systems applied for monitoring of environment data // Data science: new issues, challenges and applications / Dzemyda, Gintautas, Bernatavičienė, Jolita, Kacprzyk, Janusz (Eds.). Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030392499. eISBN 9783030392505. p. 61-82. (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X, eISSN 1860-9503 ; vol. 869). DOI: 10.1007/978-3-030-39250-5_4.
8Dzemydienė, Dalė; Kurmis, Mindaugas; Baikštienė, Vilija; Dzindzalieta, Ramūnas. Daugialypių mobiliųjų paslaugų teikimo galimybės autotransporto komunikacijos tinkluose = Possibilities to support heterogeneous mobile services in vehicle communication networks // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2019, t. 85, p. 176-192. DOI: 10.15388/Im.2019.85.22.
9Dzemydienė, Dalė; Arbataitis, Edgaras; Dzemyda, Ignas. The design approach of knowledge-based management system for control of manufacturing processes of woven fabrics // Baltic journal of modern computing. Riga : Latvijas Universitate. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2019, vol. 7, no. 2, p. 211-223. DOI: 10.22364/bjmc.2019.7.2.03.
10Dzemydienė, Dalė; Radzevičius, Vytautas. An approach for networking of wireless sensors and embedded systems applied for monitoring of environment data // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 – December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 24. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
11Arbataitis, Edgaras; Dzemydienė, Dalė. Application of specific business rules in ERP system for effective manufacturing process of woven fabrics // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 7. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
12Miliauskas, Arūnas; Dzemydienė, Dalė. An approach to designing belief-desire-intention based virtual agents for travel assistance // Baltic DB&IS 2018: Joint proceedings of the conference forum and doctoral consortium co-located with the 13th international Baltic conference on databases and information systems, Trakai, Lithuania, July 1–4, 2018 / edited by: Audrone Lupeikiene, Raimundas Matulevičius, Olegas Vasilecas. Aachen : CEUR-WS, 2018. ISBN 9783319975702. p. 94-103. (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073 ; vol. 2158). Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-2158/paper10.pdf>.
13Savukynas, Raimundas; Dzemydienė, Dalė (vadov.). Security means in multilayered architecture of Internet of Things for secure communication and data transmission // Baltic DB&IS 2018: Joint proceedings of the conference forum and doctoral consortium co-located with the 13th international Baltic conference on databases and information systems, Trakai, Lithuania, July 1–4, 2018 / edited by: Audrone Lupeikiene, Raimundas Matulevičius, Olegas Vasilecas. Aachen : CEUR-WS, 2018. ISBN 9783319975702. p. 127-134. (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073 ; vol. 2158). Prieiga per internetą: <http://ceur-ws.org/Vol-2158/paper13dc1.pdf>.
14Dzemydienė, Dalė; Žulkas, Evaldas. Informacinės sistemos išvystymas elektros energijos taupymui išmaniajame būste // Kompiuterininkų dienos - 2017. Vilnius : Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2017. ISBN 9789986343264. p. 24.
15Dzemydienė, Dalė; Žulkas, Evaldas. Informacinės sistemos išvystymas elektros energijai taupyti išmaniajame būste = The development of an information system for sustaining energy consumption in smart homes // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2017, T. 79, p. 71-82. DOI: 10.15388/Im.2017.79.11396.
16Savukynas, Raimundas; Marcinkevičius, Virginijus; Dzemydienė, Dalė. A research on safety methods of communication protocols of Internet of Things // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 42-43. DOI: 10.15388/DAMSS.2017.
17Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Dzemydaitė, Giedrė; Miliauskas, Arūnas. Semi-automatic service provision based on interaction of data warehouses for evaluation of water resources = Iš dalies automatinis elektroninių paslaugų teikimas sąveikių duomenų saugyklų pagrindu vandens ištekliams vertinti // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2016, Vol. 27, No. 4, p. 709-722. DOI: 10.15388/Informatica.2016.107.
18Žulkas, Evaldas; Dzemydienė, Dalė; Guseinovienė, Eleonora. Išmanaus būsto elektros energijos taupymo posistemės projektavimo sprendimai // Jūros ir krantų tyrimai 2016 : 9-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2016 balandžio 27-29 d. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla], 2016. ISBN 9789955189015. p. 244-248.
19Žulkas, Evaldas; Artemčiukas, Edgaras; Dzemydienė, Dalė; Guseinovienė, Eleonora. Energy consumption prediction methods for embedded systems // Ecological vehicles and renewable energies (EVER) : 10th international conference : on March 31 2015-April 2, 2015, Monaco / IEEE. Monte-Carlo : IEEE, 2015. ISBN 9781467367844. p. 1-5. DOI: 10.1109/EVER.2015.7112932.
20Kurmis, Mindaugas; Dzemydienė, Dalė. Adaptyvus kontekstinių žinių surinkimas ir sklaida intelektinių transporto sistemų tinkluose // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2014, T. 9, p. 118-123. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/TMD/article/view/250/207>.
21Gricius, Gediminas; Drungilas, Darius; Andziulis, Arūnas; Dzemydienė, Dalė; Voznak, Miroslav. SOM based multi-agent hydro meteorological data collection system // Nostradamus 2014: prediction, modeling and analysis of complex systems/ Eds.: Ivan Zelinka, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Guanrong Chen, Václav Snášel, Ajith Abraham, Otto Rössler. Cham : Springer International Publishing, 2014. ISBN 9783319074009. p. 31-41. DOI: 10.1007/978-3-319-07401-6_4.
22Kurmis, Mindaugas; Dzemydienė, Dalė; Andziulis, Arūnas; Voznak, Miroslav; Jakovlev, Sergej; Lukošius, Žydrūnas; Gricius, Gediminas. Prediction based context data dissemination and storage model for cooperative vehicular networks // Nostradamus 2014: prediction, modeling and analysis of complex systems/ Eds.: Ivan Zelinka, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Guanrong Chen, Václav Snášel, Ajith Abraham, Otto Rössler. Cham : Springer International Publishing, 2014. ISBN 9783319074009. p. 21-30. DOI: 10.1007/978-3-319-07401-6_3.
23Bielskis, A.A.; Guseinoviene, E.; Dzemydienė, Dalė; Drungilas, Darius; Gricius, Gediminas. Ambient lighting controller based on reinforcement learning components of multi-agents = Daugelio agentų paskatos mokytis komponentais grindžiamas aplinkos apšvietimo valdiklis // Elektronika ir elektrotechnika=Electronics and electrical engineering. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2012, vol. 121, no. 5, p. 79-84. DOI: 10.5755/j01.eee.121.5.1656.
24Gorochovik, Andrej; Gricius, Gediminas; Gadliauskaitė, Rasa; Drungilas, Darius; Bielskis, Antanas-Andrius; Dzemydienė, Dalė. Eksperimentinių žmogaus afekto vertinimo priemonių kūrimas = Creating of experimental human affect recognition tools // Virtualūs instrumentai biomedicinoje, 2011 = Virtual instruments in biomedicine, 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda, 2011. ISBN 9789955185840. p. 65-72.
25Dzemydienė, Dalė; Bielskis, Antanas-Andrius; Andziulis, Arūnas; Drungilas, Darius; Gricius, Gediminas. Recognition of human emotions in reasoning algorithms of wheelchair type robots = Samprotavimo algoritmai žmogaus emocijų atpažinimui neįgaliųjų vežimėlio tipo robotuose // Informatica. Vilnius : Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2010, vol. 21, no 4, p. 521-532. DOI: 10.15388/Informatica.2010.303.
26Dzemydienė, Dalė; Dzindzalieta, Ramūnas. Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods = Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2010, vol. 16, no. 4, p. 654-671. DOI: 10.3846/tede.2010.40.
27Drungilas, Darius; Bielskis, Andrius Antanas; Denisov, Vitalij; Dzemydienė, Dalė. Data mining approaches for intelligent e-social care decision support system // Artificial intelligence and soft computing : 10th international conference, ICAISC 2010 : Zakopane, Poland, June 13-17, 2010. Part 1 / eds.: L. Rutkowski ... (et all.]. [Heidelberg] : Springer, 2010. ISBN 9783642132070. eISBN 9783642132087. p. 605-612. DOI: 10.1007/978-3-642-13208-7.
28Dzemydienė, Dalė; Dzindzalieta, Ramūnas. Development of decision support system for risk evaluation of transportation of dangerous goods using mobile technologies // 5th international Vilnius conference [and] EURO-mini conference "Knowledge-based technologies and OR methodologies for decisions of sustainable development" (KORSD-2009) : September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. P. 108-113. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/KORSD_2009/Pages/05/108-113.htm>.
29Tankelevičienė, Lina; Dzemydienė, Dalė. Integration of ontology in distance learning systems: models, methods and applications // CSEDU 2009 : final program and book of abstracts : 1st international conference on computer supported education : Lisboa, Portugal, March 23-26, 2009. Setubal : INSTICC - Institute for systems and technologies of information, control and communication. 2009, p. 83.
30Tankelevičienė, Lina; Dzemydienė, Dalė. Integration of ontology in distance learning systems: models, methods and applications // CSEDU 2009 : proceedings of the first international conference on computer supported education : Lisboa, Portugal, March 23-26, 2009. Vol. 1. Setubal : INSTICC - Institute for systems and technologies of information, control and communication, 2009. ISBN 9789898111821. P. 355-360.
31Dzemydienė, Dalė; Dzindzalieta, Ramūnas. Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 274-280.
32Tankelevičienė, Lina; Dzemydienė, Dalė. Domain ontology based support to navigation in distance study course structure // Frontiers in artificial intelligence and applications. Vol. 187, Databases and information systems V : selected papers from the Eighth international Baltic conference, DB&IS 2008. Amsterdam ... [etc.] : IOS Press, 2009. ISBN 9781586039394. P. 53-64. DOI: 10.3233/978-1-58603-939-4-53.
33Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. Conceptual linking of educational resources based on reasoning over domain ontology // Databases and information systems : proceedings of the Eitghth international baltic conference, Baltic DB&IS 2008 : Tallinn, June 2-5, 2008. Tallinn : Tallinn university of technology press, 2008. ISBN 9789985597897. P. 241-252.
34Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. On the development of domain ontology for distance learning course // The 20th international conference EURO mini conference "Continuous optimization and knowledge-based technologies" EurOPT'2008 : May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282839. P. 474-479.
35Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius. An approach for decision support system design for evaluation of water contamination processes // The international conference "Modelling of business, industrial and transport systems" : May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga : Transport and Telecommunications Institute, 2008. ISBN 9789984818047. P. 197-203.
36Dzemydienė, Dalė; Naujikienė, Ramutė. Structural analysis of legal environment protection information in the estimation of pollution factors // Modelling and simulation of business systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Edited by H. Pranevicius, E.Zavadskas, B.Rapp. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094206. p. 324-328.
37Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Jacobsen, Kim. Sustainable management of water resources based on web services and distributed data warehouses = Darnus vandens išteklių valdymas tinklo paslaugų ir išskirstytų duomenų saugyklų pagrindu // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. 2008, vol. 14, no. 1, p. 38-50. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.38-50>.
38Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina; Dzemyda, Ignas. An approach for managing educational resources in an adaptive e-learning system = Adaptyvios elektroninio mokymo sistemos edukacinių resursų valdymo metodas // e-Learning 2007 : proceedings of IADIS international conference : part of the IADIS MULTI conference on computer science and information systems : 6-8 July, 2007, Lisbon, Portugal. Lisbon : IADIS Press, 2007. ISBN 9789728924423. p. 163-167. Prieiga per internetą: <http://iadisportal.org/digital-library/an-approach-for-managing-educational-resources-in-an-adaptive-e-learning-system>.
39Dzemydienė, Dalė; Kažemikaitienė, Eglė. Development of the component-based knowledge management system for assistance in crime investigation processes = Komponentinės žinių valdymo sistemos padedančios nusikaltimų tyrimo procese vystymasis // BIS 2005 : proceedings of 8th international conference on business information systems, Poznan, Poland, 20 - 22 April 2005. Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005. ISBN 8374170948. p. 258-270.
40Dzemydienė, Dalė; Naujikienė, Ramutė; Tankelevičienė, Lina. Mobiliųjų technologijų taikymo pavyzdžiai viešojo administravimo paslaugų išvystymui // Kompiuterininkų dienos - 2007 : konferencija "IKT mokykloje". Vilnius : Žara, 2007. ISBN 9789986341796. P. 47-54.
41Leal Filho, Walter (red.); Dzemydienė, Dalė (red.); Sakalauskas, Leonidas (red.); Zavadskas, Edmundas Kazimieras (red.). Citizens and governance for sustainable development - CIGSUD 2006 : the 4 th international conference, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania : selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydiene, L. Sakalauskas, E.K. Zavadskas ; Mykolo Romerio Universitetas. Vilnius : Technika, 2006. 367 p. ISBN 9955280417.
42Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. Nuotolinio mokymo(si) sistemos projektavimo problemos = Problems of designing a distance learning system // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 348-355. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2006/k6_02/IT2006/IX_sekcija.pdf>.
43Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina; Servetka, Ričardas. An approach to developing the component based multi-layer knowledge management architecture in the distance learning system = Komponentinės daugelio lygių žinių valdymo architektūros išvystymo metodas nuotolinių studijų sistemai // Databases and information systems : Seventh international Baltic conference on databases and information systems : communications, materials of doctoral consortium : Vilnius, Lithuania, July 3-6, 2006. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280131. p. 164-174.
44Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. Enhancing creation and delivery of educational resources by using ontologies // Information technologies at school : 2nd intrenational conference Informatics in secondary schools: evolution and perspectives : November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9955680474. P. 111-119.
45Jacobsen, Kim; Maskeliūnas, Saulius; Dzemydienė, Dalė. Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses // The 4th International conference "Citizens and governance for sustainable development" CIGSUD'2006 : selected papers : September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280417. p. 184-189.
46Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. Scenarijų parinkimas ir elektroninių paslaugų komponentai nuotolinio mokymo sistemoje = Choosing scenarios and integrating of e-service components into distance learning system // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34, p. 73-78. Prieiga per internetą: <http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.3201>.
47Dzemydienė, Dalė; Tankelevičienė, Lina. Nuotolinio bendradarbiavimo architektūros projektavimas grindžiamas skirtingais ontologiniais lygmenimis = Designing architecture for remote collaboration based on different ontology layers // Informacinės technologijos 2005 : konferencijos pranešimų medžiaga, [2005 m. sausio 26-27 d., Kaunas, Lietuva]. T. 2. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884. p. 693-698. Prieiga per internetą: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/konf05/konf_02/IT2005/Sekc13.pdf>.
48Dzemydienė, Dalė; Kažemikaitienė, Eglė. Ontology-based decision support system for crime investigation processes // Information systems development: advances in theory, practice, and education. New York : Springer, 2005. ISBN 0387250263. p. 427-438. DOI: 10.1007/0-387-28809-0.
49Dzemydienė, Dalė; Kažemikaitienė, Eglė; Petrauskas, Rimantas. Unified approach of developing advisory information system in crime investigation // Databases and information systems : proceedings of the Fifth international Baltic conference : BalticDB&IS 2002 : Tallinn, June 3-6, 2002. Vol. 2. Tallinn, 2002. ISBN 9985894391. p. 105-118.
50Dzemydienė, Dalė; Rudzkienė, Vitalija. Data analysis strategy for revealing multivariate structures in social-economic data warehouses = Socialinių-ekonominių duomenų saugyklų daugiamačių struktūrų analizės strategija // Informatica. ISSN 0868-4952. 2003, Vol. 14, no. 4, p. 471-486.
51Dzemydienė, Dalė. Informacinių sistemų intelektualizavimas ir taikymas priimant sprendimus = : Applications of intelligent information systems for decision support // XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : Čikaga, 2003 m. gegužės 21-25 d. : tezių rinkinys. Vilnius. 2003, p. 178. Prieiga per internetą: <http://www.lms.lt/mks/sekcijos/informatika/Dzemydiene_dale.doc>.
52Burinskienė, Marija; Dzemydienė, Dalė; Rudzkienė, Vitalija. An approach for recognition of significant factors for sustainable development strategies // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094206. p. 90-96.
53Dzemydienė, Dalė; Rudzkienė, Vitalija. Multiple regression analysis in crime pattern warehouse for decision support = Daugiamatė regresinė analizė pagrindžiant sprendimų priėmimą nusikaltimų formų duomenų saugyklose // Database and Expert systems applications.- (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; vol. 2453). Berlin : Springer, 2002. ISBN 9783540441267. p. 249-258. DOI: 10.1007/3-540-46146-9_25.
54Dzemydienė, Dalė; Kažemikaitienė, Eglė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Knowledge representation in advisory information system of crime investigation domain = Žinių vaizdavimas nusikaltimų tyrimo paramos informacinėje sistemoje // Databases and information systems II : fifth International Baltic conference, Baltic DB&IS' 2002, Tallin, Estonia, June 3-6, 2002 : selected papers. Dortrecht : Springer, 2002. ISBN 1402010389. p. 135-147.
55Dzemydienė, Dalė; Naujikienė, Ramutė. Informacinės aplinkosaugos sistemos ir teisinis reglamentavimas = Environment protection information systems and law reglamentation // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėda : KU l-kla, 2002. ISBN 9955456566. p. 50-56.
56Dzemydienė, Dalė. Informacinių sistemų projektavimo alternatyvų formavimas sprendimų priėmimo sistemoje // Informacinės technologijos 2002 : Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2002. ISBN 9955091193. p. 127-131.