VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Dovilė Stumbrienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Dovilė Stumbrienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Camanho, Ana S.; Jakaitienė, Audronė; Barbosa, Flavia; Stumbrienė, Dovilė. The evolution of education and training in European countries: a longitudinal analysis of performance achievements in the period 2006-2015 // 7th international workshop on efficiency in education, health and other public services : book of abstracts on governance and efficiency assessment of public services, September 5th and 6th 2019, Barcelona / editors: Jasmina Berbegal-Mirabent, Esteban Lafuent. Barcelona : UIC, 2019. ISBN 9788494799693. p. 73-75. DOI: 10.3926/7WEE.
2Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. Students’ performance and teaching practices in science across EU countries: evidence from PISA2015 // European proceedings of social & behavioural sciences: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology. London : Future Academy. eISSN 2357-1330. 2019, vol. 53, p. 241-254. DOI: 10.15405/epsbs.2019.01.24.
3Stumbrienė, Dovilė; Camanho, Ana S.; Jakaitienė, Audronė. The performance of education systems in the light of Europe 2020 strategy // Annals of operations research. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 0254-5330. eISSN 1572-9338. 2020, vol. 228, no 2, special issue, p. 577-609. DOI: 10.1007/s10479-019-03329-5.
4Stumbrienė, Dovilė; Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas. Social and academic segregation in the education systems of the new EU member states = Socialinė ir akademinė segregacija naujųjų ES narių švietimo sistemose // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2019, vol. 19, p. 8-25. DOI: 10.15388/STEPP.2019.8.
5Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Jakaitienė, Audronė; Dukynaitė, Rita. Student science performance and teaching practices across EU countries: evidence from PISA 2015 // 9th ICEEPSY 2018 : International conference on education & educational psychology, 02-05 October 2018, Athens/Greece : abstract book. Athens : Future Academy®. eISSN 1986-3020. 2018, p. 43. DOI: 10.15405/iceepsy2018(1986-3020).
6Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. The effect of student-oriented teaching practices in explaining PISA science performance across EU countries // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 69. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.
7Jakaitienė, Audronė; Žilinskas, Antanas; Stumbrienė, Dovilė. Analysis of education systems performance in European countries by means of PCA-DEA // Informatics in education. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 1648-5831. eISSN 2335-8971. 2018, vol. 17, no 2, p. 245-263. DOI: 10.15388/infedu.2018.13.
8Želvys, Rimantas; Stumbrienė, Dovilė; Jakaitienė, Audronė. Re-contextualization of effectiveness and efficiency in post-socialist education // Education in modern society: XVI annual international conference, Varna, Bulgaria, 11-15 June 2018. Sofia : Bulgarian Comparative Education Society, 2018. ISBN 9786197326024. eISBN 9786197326031. p. 119-124. (BCES Conference Books, ISSN 1314-4693, eISSN 2534-8426 ; Vol. 16). Prieiga per internetą: <http://bces-conference-books.org/onewebmedia/2018.119-124.Rimantas.Zelvys.et.al.pdf>.
9Stumbrienė, Dovilė; Camanho, A.S.; Jakaitienė, Audronė. Data envelopment analyses: from education systems performance assessment (control) to performance management (improvement) // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 47-48. DOI: 10.15388/DAMSS.2017.
10Stumbrienė, Dovilė; Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas. Švietimo sistemos stebėsena: išteklių ir rezultatų indeksų sąveika. = Status of education system: interactions of input and output composite indicators // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 2029-7262. eISSN 2029-7262. 2017, Vol. 56, no 1, p. 31-40. DOI: 10.15388/LJS.2017.13669.
11Želvys, Rimantas; Jakaitienė, Audronė; Stumbrienė, Dovilė. Moving towards different educational models of the welfare state: comparing the education systems of the Baltic countries = Link skirtingų gerovės valstybių švietimo modelių: Baltijos šalių švietimo sistemų palyginimas // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. 2017, T. 28, Nr. 2, p. 139-150. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/2/139-150.pdf>.
12Jakaitienė, Audronė; Stumbrienė, Dovilė; Želvys, Rimantas. Construction of education monitoring index // Data analysis methods for software systems : 7th international workshop, Druskininkai, December 3-5, 2015 : [abstracts book]. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2015. ISBN 9789986680581. p. 24. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf>.
13Jakaitienė, Audronė; Stumbrienė, Dovilė; Želvys, Ramūnas. Principal component versus data envelopment analysis in construction a composite indicator for education monitoring // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 24-25. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2016_abstract_el_v_.pdf>.
14Stumbrienė, Dovilė; Jakaitienė, Audronė. Švietimo duomenų tyryba: apžvalga ir tyrimų kryptys = Educational data mining: overview and research trends // Lietuvos matematikos rinkinys: LMD darbai. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 41-45. DOI: 10.15388/LMR.B.2015.08.