VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Eglė Zikarienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Eglė Zikarienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Zikarienė, Eglė; Dučinskas, Kęstutis. Implementation of generalized additive models for spatial beta regression // Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk : Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115. p. 341-343. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/233315>.
2Dučinskas, Kęstutis; Zikarienė, Eglė. Actual error rates in classification of the T-distributed random field observation based on plug-in linear discriminant function = Tikrosios T-atsitiktinio lauko stebinių klasifikavimo klaidų tikimybės panaudojant iterptąją tiesinę diskriminantinę funkciją // Informatica. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2015, vol. 26, no. 4, p. 557-568. DOI: 10.15388/Informatica.2015.64.
3Dučinskas, Kęstutis; Dreižienė, Lina; Zikarienė, Eglė. Multiclass classification of the scalar Gaussian random field observation with known spatial correlation function // Statistics & probability letters. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0167-7152. eISSN 1879-2103. 2015, Vol. 98, p. 107-114. DOI: 10.1016/j.spl.2014.12.008.