VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Gediminas Navickas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Gediminas Navickas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Navickas, Gediminas. Lithuanian speech synthesis using deep neural networks // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 58. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.
2Navickas, Gediminas; Korvel, Gražina; Bernatavičienė, Jolita. Overview of speech synthesis using LSTM neural networks // Computer data analysis and modeling: stochastics and data science : proceedings of the XII international conference, Minsk, September 18-22, 2019: Proceedings of the XII International Conference, Minsk Spet. 18-22, 2019. Minsk : Belarusian State University, 2019. ISBN 9789855668115. p. 257-261. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/233315>.
3Telksnys, Adolfas Laimutis; Navickas, Gediminas. Žmonių ir kompiuterių sąveika šnekant // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 185-193. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/KoDi-2015-maketas-spaudai.pdf>.
4Navickas, Gediminas; Kligienė, Stanislava Nerutė; Saulevičius, Donatas; Cicėnienė, Rima. Endangered cultural heritage: problems and solutions // Starptautiskā konference "Informācija informācijas tehnologijas un starptautiskā zinātniski tehnologiskā sadarbība" : Rīga, 2005. gada 24.-25. maijs : materiālu krājums. Rīga, 2005. ISBN 9984538878. p. 163-175.
5Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Human-computer audiovisual interface // Information technology and control. ISSN 1392-124X. 2006, Vol. 35, no. 2, p. 87-93. Prieiga per internetą: <http://itc.ktu.lt/itc352/Navick352.pdf>.
6Kaukėnas, Jonas; Navickas, Gediminas; Telksnys, Adolfas Laimutis. Audiovizualinė vartotojo ir programinės įrangos sąsaja = Human-computer audiovisual interface // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2006/k6_02/IT2006/III_sekcija.pdf>.