VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Igor Katin' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Igor Katin', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Minkevičius, Saulius; Katin, Igor; Katina, Joana; Vinogradova-Zinkevič, Irina. On Little’s formula in multiphase queues // Mathematics. Basel : MDPI AG. eISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, no. 18, art. no. 2282, p. [1-14]. DOI: 10.3390/math9182282.
2Mockus, Jonas; Katin, Igor; Katina, Joana. On the optimization of investment strategies in the context of virtual financial market by the individual approach to risk // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2014, vol. 25, no. 2, p. 241-264. DOI: 10.15388/Informatica.2014.13.
3Katin, Igor; Katina, Joana; Mockus, Jonas. Eksperimentinis investavimo strategijų modeliavimo ir investavimo tyrimas virtualiose ir realiose finansų rinkose // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : trečioji jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2013 02 12 : pranešimų tezės. Vilnius : LMA leidykla. 2013, [1 p.].
4Mockus, Jonas; Katin, Igor; Katina, Joana. On the experimental investigation of investment strategies in the real and virtual financial markets // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2013, t. 65, p. 103-110. DOI: 10.15388/Im.2013.0.2050.
5Mockus, Jonas; Katina, Joana; Katin, Igor. On autoregressive moving-average models as a tool of virtual stock-exchange: experimental investigation // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 129-134. DOI: 10.15388/LMR.A.2012.22.
6Mockus, Jonas; Katin, Igor; Katina, Joana. On experimental investigation of the web-based stock-exchange model // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 123-128. DOI: 10.15388/LMR.A.2012.23.
7Mockus, Jonas; Katin, Igor; Katina, Joana. On investigation of NASH equilibrium in financial market model // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : antroji LMA Jaunųjų mokslininkų konferencija, Vilnius, 2012 02 14. Fizinių mokslų sekcija : pranešimų tezės. Vilnius : LMA leidykla. 2012, p. 10.
8Katin, Igor; Katina, Joana; Mockus, Jonas. On the experimental investigation of the stock-exchange game model // EURO 25 : 25th European conference on operational research : abstracts, Vilnius, 8-11 July, 2012. Vilnius. 2012, p. 221.
9Mockus, Jonas; Katin, Igor; Katina, Joana. On stochastic simulation of stock-exchange // STOPROG 2012 : Stochastic programming for implementation and advanced applications : proceedings of international workshop, July 3-6, 2012, Lithuania. Vilnius : Technika, 2012. ISBN 9786099524146. p. 83-87. DOI: 10.5200/stoprog.2012.15.
10Katina, Joana; Katin, Igor; Mockus, Jonas. AR(p) ir AR-ABS modelių palyginimas = AR(p) and AR-ABS models comparison // Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : pirmosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2011.02.08 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : LMA leidykla. 2011, [p. 1-1].
11Katin, Igor; Mockus, Jonas. Updated Walras model // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Ninth international conference, Minsk, September 7-11, 2010. Vol. 2. Minsk : Publishing center BSU, 2010. ISBN 9789854768489. P. 145-147.