VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Kęstutis Žilinskas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Kęstutis Žilinskas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Sakalauskas, Leonidas; Žilinskas, Kęstutis. Application of the Monte-Carlo method to stochastic linear programming // Series on computers and operations research. Vol. 7, Computer aided methods in optimal design and operations. New Jersey ... [etc.] : World Scientific, 2006. ISBN 981256909X. p. 39-48.