VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Laima Paliulionienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Laima Paliulionienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Miliauskaitė, Jolanta; Paliulionienė, Laima. Fuzzy balancing in the planning of the quality of enterprise business services // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 59. DOI: 10.15388/DAMSS.2018.1.
2Miliauskaitė, Jolanta; Paliulionienė, Laima. Evolution of the notions of algorithm and computation: a systematic mapping study // 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius : VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642. p. 34. DOI: 10.15388/DAMSS.2017.
3Paliulionienė, Laima; Paliulionis, Viktoras. Computer-aided analysis and evaluation of chess helpmate problems // Data analysis methods for software systems : 8th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, December 1-3, 2016. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9789986680611. p. 44. DOI: 10.15388/DAMSS.2016.
4Paliulionienė, Laima. A method of comparing business rule sets // Data analysis methods for software systems : 7th international workshop, Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789986680581. p. 40. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/datamss/files/liks_mii_drusk_2015_abstract_last_1.pdf>.
5Dzemydienė, Dalė; Paliulionis, Viktoras; Paliulionienė, Laima. Žemės paviršiumi judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo daugiasluoksniuose geografiniuose žemėlapiuose galimybės = Real-time visualization possibilities of mobile objects in multilayer geographical maps // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2015, t. 73, p. 135-146. Prieiga per internetą: <https://goo.gl/9rsaAp>.
6Paliulionienė, Laima. A rule-based method for comparison of SLAs in service-oriented computing // Information systems development: transforming organisations and society through information systems : proceedings of the 23rd international conference on information systems development, September 2-4, Varaždin, Croatia /editors : Strahonja, N. Vrček., D. Plantak Vukovac, C. Barry, M. Lang, H. Linger, C. Schneider. Varaždin : University of Zagreb, 2014. ISBN 9789536071432. p. 194-201.
7Paliulionienė, Laima. On description of contracts and agreements in the context of SOA // Computational science and techniques. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. 2013, vol. 1, no 2, p. 171-183. Prieiga per internetą: <http://journals.ku.lt/index.php/CST/article/view/88>.
8Čaplinskas, Albertas; Lupeikienė, Audronė; Paliulionienė, Laima. Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu = Evaluation of suitability of Internet service search technologies // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, T. 56, p. 85-97. DOI: 10.15388/Im.2011.0.3148.
9Paliulionienė, Laima. Administracinės naštos analizė teisės aktų rengimo sistemoje // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 228-232.
10Paliulionienė, Laima. Teisės aktams rengti skirtų sistemų vartotojo interfeiso ypatumai = Peculiarities of the user interface of a legal document drafting system // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2008, t. 48/49, p. 360-364. DOI: 10.15388/LMR.2008.18122.
11Paliulionienė, Laima; Čaplinskas, Albertas. Teisinių žinių bazių trasavimo problemos = Issues on legal knowledge bases traceability // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec, Nr, p. 173-178.
12Paliulionienė, Laima. Teisinių žinių bazių ir teisinių dokumentų izomorfizmo realizavimo metodas = A method of implementing isomorphism between legal knowledge bases and legal documents // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2007, t. 42-43, p. 91-97. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3437.
13Paliulionienė, Laima. Žinių bazių lyginamoji analizė: sistemos architektūra = Comparative analysis of knowledge bases: system architecture // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec, Nr, p. 107-111.
14Paliulionienė, Laima. Testų generavimu grindžiamas teisinių žinių bazių kokybės tikrinimas = Legal knowledge base quality analysis based on test generating // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955099933. p. 479-483. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2006/k6_02/IT2006/XII_sekcija.pdf>.
15Paliulionienė, Laima. Teisinių žinių bazių situacinio taikomumo analizės metodas = On a method of legal knowledge base situational analysis // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 153-159.
16Paliulionienė, Laima. Teisinių žinių bazių vertinimo metodas // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, T. 32, p. 110-117. Prieiga per internetą: <http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.926>.
17Paliulionienė, Laima. Teisinių žinių bazių lyginamoji analizė ir modelių generavimas = Model generation and comparative analysis of legal knowledge bases // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, nr, p. 272-276.
18Paliulionienė, Laima. Dviejų žinių bazių vidinių ir situacinių skirtumų nustatymas = Finding internal and situational differences between two knowledge bases // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, Nr, p. 351-356.
19Paliulionienė, Laima. Kompiuterinis teisinių samprotavimų modeliavimas = Computer modeling of legal reasoning // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2000, t. 16(8), p. 132-148. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/14271>.