VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Neringa Urbonaitė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Neringa Urbonaitė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Sakalauskas, Leonidas; Urbonaitė, Neringa. Application of vector fractal Brownian field model for data extrapolation and kriging // 11th international workshop on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2019 / Lithuanian Computer Society, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090703243. eISBN 9786090703250. p. 71. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2019.pdf>.