VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Ramunė Vaišnorė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Ramunė Vaišnorė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Vaišnorė, Ramunė; Jakaitienė, Audronė; Mikštienė, Violeta; Mazur, Gabija. Functional pathways analysis for COVID-19 modelling: exploring Lithuanian data // NBBC21 : 8th Nordic-Baltic biometrics virtual conference, 7-10 June 2021, Helsinki, Finland : scientific programme and book of abstracts. Helsinki : University of Helsinki. 2021, p. 40. Prieiga per internetą: <https://nbbc21.helsinki.fi/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/NBBC21_Abstracts_book-1.pdf>.