VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rimantas Želvys' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rimantas Želvys', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila. School location and student achievement: results of Lithuanian maturity examinations in mathematics // ICERI 2020: 13th annual international conference of education, research and innovation, 9th-10th November 2020, Seville, Spain: proceedings. Seville : IATED, 2020. ISBN 9788409242320. p. 2003. DOI: 10.21125/iceri.2020.0490.
2Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas; Vaitekaitis, Jogaila; Lipkevičienė, Laura; Brazdeikis, Vaino. Evaluation of maturity examinations and 10th grade national assessment examinations in Lithuania // INTED 2020: 14th international technology, education and development conference, 2-4 March, 2020, Valencia, Spain : conference proceedings /edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia : IATED Academy, 2020. ISBN 9788409179398. p. 3405. (INTED Proceedings, ISSN 2340-1079). DOI: 10.21125/inted.2020.0970.
3Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila; Jakaitienė, Audronė. Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje = Transformation educational goals into performance indicators in Lithuanian and international education policy // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. eISSN 1648-665X. 2020, t. 44, p. 18-33. DOI: 10.15388/ActPaed.44.2.
4Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila; Jakaitienė, Audronė. School leadership and educational effectiveness: Lithuania case in comparative perspective // Management: journal of contemporary management issues. Split : University of Split. ISSN 1331-0194. eISSN 1846-3363. 2019, vol. 24, no. SI, p. 17-36. DOI: 10.30924/mjcmi.24.si.2.
5Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila. Švietimo sistemų efektyvumas ir našumas kintančių švietimo paradigmų kontekste = Effectiveness and eficiency of educational systems in a context of shifting educational paradigms // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2018, T. 130, Nr. 2, p. 32-45. DOI: 10.15823/p.2018.20.