VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rimantas Rudzkis' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rimantas Rudzkis', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Rudzkis, Rimantas; Bakšajev, Aleksej. Large excursion probabilities for random fields close to Gaussian ones // Extremes. New York : Springer. ISSN 1386-1999. eISSN 1572-915X. 2021, vol. 24, iss. 3, p. 591-615. DOI: 10.1007/s10687-021-00411-9.
2Kavaliauskas, M.; Rudzkis, R. Density estimation using a projection pursuit and sample clustering // 22nd Nordic conference on mathematical statistics (NORDSTAT), 16-19 June, 2008, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius : Lithuanian statistical society, 2008. ISBN 9789955879138. p. 65.
3Rudzkis, Rimantas; Kavaliauskas, Mindaugas. Projection-based multivariate distribution density estimation // 8-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija: tezių rinkinys = 8th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics: abstracts of communications: June 23-29, 2002. Vilnius : TEV, 2002. ISBN 9955491183. p. 134.
4Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas; Ruzgas, Tomas. The projection-based multivariate distribution density estimation // Abstracts of the seventh Tartu conference of multivariate statistics: [satelite meeting of the ISI 54th session in Berlin]: University of Tartu, 7-12 August 2003. Tartu : Ülikooli Kirjastus. 2003, p. 24.
5Bakshajev, Aleksej; Rudzkis, Rimantas. Goodness-of-fit tests based on the empirical characteristic function // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2017, Vol. 57, Iss. 2, p. 155-170. DOI: 10.1007/s10986-017-9350-7.
6Rudzkis, Rimantas; Bakšajev, Aleksej. General theorems on large deviations for random vectors // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. eISSN 1573-8825. 2017, Vol. 57, No. 3, p. 367-390. DOI: 10.1007/s10986-017-9367-y.
7Bakšajev, Aleksej; Rudzkis, Rimantas. Multivariate goodness of fit tests based on the kernel density estimators // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2015, Vol. 20, No. 4, p. 585-602. DOI: 10.15388/NA.2015.4.9.
8Tendziagolskytė, Dalia; Rudzkis, Rimantas. Lietuvos darbo rinkos ekonometrinis modelis = Econometric modelling of the Lithuanian labour market // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2014, t. 53, Nr. 1, p. 40-52. DOI: 10.15388/LJS.2014.13893.
9Rudzkis, Rimantas; Valkavičienė, Roma. The impact of sectoral economy indicators on the stock market in the Baltic countries = Baltijos šalių ūkio sektorinių rodiklių poveikis akcijų rinkai // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2014, t. 55, ser. A, p. 57-62. DOI: 10.15388/LMR.A.2014.11.
10Rudzkis, Rimantas; Valkavičienė, Roma; Kvedaras, Virmantas. Baltijos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų prognozavimas = Prediction of Baltic sectoral share price indices // Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2014, vol. 53, no. 1, p. 53-59. DOI: 10.15388/LJS.2014.13894.
11Daujotis, Vytautas; Gruževskis, Boguslavas; Kvedaras, Virmantas; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Pocius, Arūnas; Rojaka, Jekaterina; Rudzkis, Rimantas; Židanavičiūtė, Jurgita. Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje : studija / Vytautas Daujotis, Boguslavas Gruževskis, Virmantas Kvedaras, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė (vadovė), Arūnas Pocius, Jekaterina Rojaka, Rimantas Rudzkis, Jurgita Židanavičiūtė / Nacionalinės plėtros institutas, LR švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinis fondas. Vilnius : Nacionalinės plėtros institutas, 2008. 142 p. ISBN 9789955591580.
12Rudzkis, Rimantas; Uzdanavičiūtė, Roma. Econometric models of the impact of macroeconomic processes on the stock market in the Baltic countries // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the 10th international conference, Minsk, September 10-14. Vol. 2. Minsk : Publishing center of BSU, 2013. ISBN 9789855531389. p. 177-180. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52099/1/177-180.pdf>.
13Rudzkis, Rimantas; Bakšajev, Aleksej. Goodness of fit tests based on Kernel density estimators // Computer data analysis and modeling: theoretical and applied stochatics : proceedings of the 10th international conference, Minsk, September 10-14. Vol. 1. Minsk : Publishing center of BSU, 2013. ISBN 9789855531372. p. 89-96. Prieiga per internetą: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/51942/1/89-96.pdf>.
14Rudzkis, Rimantas; Bakšajev, Aleksej. Goodness of fit tests based on Kernel density estimators // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0868-4952. 2013, vol. 24, no. 3, p. 447-460. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO889.pdf>.
15Rudzkis, Rimantas; Bakšajev, Aleksej. Probabilities of high excursions of Gaussian fields // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2012, vol. 52, no. 2, p. 196-213. DOI: 10.1007/s10986-012-9167-3.
16Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas. The projection-based estimation of the Gaussian mixture parameters // Computer data analysis and modelling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the 7th international conference, Minsk, September 6-10. Vol. 1. Minsk : Belarusian State University, 2004. ISBN 9854454924. p. 160-164.
17Uzdanavičiūtė, Roma; Rudzkis, Rimantas. Baltijos šalių sektorinių akcijų kainų indeksų VAR modelis = The Baltic countries sectoral share price indexes VAR model // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 332-337. DOI: 10.15388/LMR.2011.st05.
18Balys, Vaidas; Rudzkis, Rimantas. Statistical classification of scientific publications // Informatica. ISSN 0868-4952. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 471-486. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO803.htm>.
19Rudzkis, Rimantas; Rojaka, Jekaterina. The Baltic states and Poland: economic development peculiarities // Business and management : selected papers. ISSN 2029-4441. 2010, vol. 1, p. 147-153. DOI: 10.3846/bm.2010.021.
20Rudzkis, Rimantas; Rojaka, Jekaterina. Lietuvos konkurencingumas statistikos veidrodyje // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2009, t. 48, Nr. 1, p. 122-136. DOI: 10.15388/LJS.2009.13968.
21Balys, Vaidas; Rudzkis, Rimantas. Classification of publications based on statistical analysis of scientific terms distributions // Austrian journal of statistics. ISSN 1026-597X. 2008, Vol. 37, no. 1, p. 109-118. Prieiga per internetą: <http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Rudzkis.pdf>.
22Rudzkis, Rimantas; Balys, Vaidas. On statistical classification of scientific texts // Computer data analysis and modeling : complex stochastic data and systems : proceedings of the Eighth international conference, Minsk, September 11-15, 2007. Vol. 1. Minsk : Publishing centre BSU, 2007. ISBN 9789854765082. P. 100-103.
23Rudzkis, Rimantas; Mačiulaitytė, Elena. Econometrical modelling of profit tax revenue // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2007, Vol. 12, no. 1, p. 95-112. DOI: 10.15388/NA.2007.12.1.14724.
24Rudzkis, Rimantas; Ruzgas, Tomas. Clustering effect on the statistical estimation accuracy of distribution density // Acta applicandae mathematicae. ISSN 0167-8019. 2007, Vol. 97, iss. 1-3, p. 211-219. DOI: 10.1007/s10440-007-9127-9.
25Statulevičius, Vytautas; Bentkus, Vidmantas Kastytis (redaktorius); Statulevičienė, Aldona (redaktorius); Paulauskas, Vygantas (redaktorius); Rudzkis, Rimantas (redaktorius); Rutkauskas, Stasys (redaktorius); Saulis, Leonas (redaktorius); Sunklodas, Jonas Kazys (redaktorius); Žandaris, Aidas (redaktorius). Selected mathematical papers / Vytautas Statulevičius ; [editorial board: Vidmantas Bentkus (editor-in-chief) ... et al.]. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. 652 p. ISBN 9986680336.
26Rudzkis, Rimantas; Balys, Vaidas; Hazewinkel, Michiel. Stochastic modelling of scientific terms distribution in publications // Lecture notes in artificial intelligence. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 4108, p. 152-164. DOI: 10.1007/11812289.
27Ruzgas, Tomas; Rudzkis, Rimantas; Kavaliauskas, Mindaugas. Application of clustering in the non-parametric estimation of distribution density // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2006, vol. 11, iss. 4, p. 393-411. Prieiga per internetą: <http://www.mii.lt/na/issues/NA_1104/NA11406.pdf>.
28Balys, Vaidas; Rudzkis, Rimantas. Stochastinių mokslo terminų aplinkų modelių tyrimas = Analysis of stochastic models of identification clouds // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, Nr, p. 329-334.
29Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas. Multivariate data clustering for the Gaussian mixture model = Daugiamačių duomenų klasterizavimas Gauso skirstinio mišinio modelyje // Informatica. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2005, vol. 16, iss. 1, p. 61-74.
30Rudzkis, Rimantas; Kvedaras, Virmantas. A small macroeconometric model of the Lithuanian economy // Austrian journal of statistics. ISSN 1026-597X. 2005, Vol. 34, no. 2, p. 185-197. Prieiga per internetą: <http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg052/052Rudzkis.pdf>.
31Hazewinkel, M; Rudzkis, Rimantas. Probabilistic model for the growth of thesauri // Acta applicandae mathematicae. ISSN 0167-8019. 2001, Vol. 67, iss. 3, p. 237-252.
32Bindokas, Edvinas; Rudzkis, Rimantas. Selecting the most informative explanatory variables in econometric analysis // Computer data analysis and modeling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the sixth international conference, Minsk, September 10-14, 2001. Vol. 1. Minsk : Publishing center BSU. 2001, P. 73-79.
33Rudzkis, Rimantas; Vilutis, Giedrius. Lithuanian macroeconomic SVAR model // Computer data analysis and modeling : robustness and computer intensive methods : proceedings of the sixth international conference, Minsk, September 10-14, 2001. Vol. 2. Minsk : Publishing center BSU. 2001, P. 193-201.
34Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas. Projection-based estimation of multivariate distribution density = Daugiamačio pasiskirstymo tankio vertinimas taikant projektavimą // Lietuvos matematikos rinkinys, T.42, spec. nr.: Lietuvos matematikų draugijos XLIII konferencijos mokslo darbai. Vilnius, 2002. ISBN 9986680212. p. 537-540.
35Balys, Vaidas; Rudzkis, Rimantas. Mokslinių terminų statistinio pasiskirstymo taikymas straipsnių klasifikavime // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, nr, p. 463-467.
36Firkovič, Viktorija; Rudzkis, Rimantas. Įvairių kointegravimo analizės metodų taikymo Lietuvos makroekonomikos modeliavime rezultatų palyginimas // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, Nr, p. 468-474.
37Rudzkis, Rimantas; Kvedaras, Virmantas. Lietuvos eksporto tendencijos ir ekonometriniai modeliai = Trends and econometric models of Lithuanian exports // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. ISSN 1392-2637. 2004, t. 7, Nr. 4, p. 29-51.
38Balys, Vaidas; Rudzkis, Rimantas. Mokslo terminų aplinkų modelių taikymas straipsnių klasifikavime // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, Nr, p. 537-541.
39Rudzkis, Rimantas; Radavičius, Marijus. Adaptive estimation of distribution density in the basis of algebraic polynomials // Теория вероятностей и её применения. ISSN 0040-361X. 2004, Т. 49, вып. 1, p. 126-144.
40Rudzkis, Rimantas; Radavičius, Marijus. Adaptive estimation of distribution density in the basis of algebraic polynomials // Theory of probability and its applications. ISSN 0040-585X. 2004, Vol. 49, Iss. 1 (2005), p. 93-109. DOI: 10.1137/S0040585X97980890.
41Kvedaras, Virmantas; Rudzkis, Rimantas. Эконометрическая VAR модель Литовской экономики // Труды VI-й (юбилейной) Международной школы-семинара "Многомерный статистический анализ и эконометрика" : 21-28 июня 2004 г., Цахкадзор (Армения). Москва, 2004. ISBN 5821102995. p. 31-32.
42Rudzkis, Rimantas; Kvedaras, Virmantas. Econometric modelling of the impact of the EU integration on the Lithuanian economy // Computer data analysis and modeling: robustness and computer intensive methods. Vol. 2 : proceedings of the Seventh international conference, Minsk, September 6-10. Minsk, 2004. ISBN 9854454924. p. 33-40.
43Mačiulaitytė, Elena; Rudzkis, Rimantas. Mokestinių pajamų ekonometrinis vertinimas = Tax revenue econometric estimation // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr.
44Rudzkis, Rimantas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos // Lietuvos ūkis. ISSN 0734-3076. 2002, Nr. 5/6, p. 24-27.
45Rudzkis, Rimantas; Kvedaras, Virmantas. Lietuvos eksportuojančios pramonės plėtra = Development of the Lithuanian exporting industry // Lietuvos statistikos darbai. ISSN 1392-642X. 2001, t. 39, p. 49-54.