VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Rita Dukynaitė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Rita Dukynaitė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Jakaitienė, Audronė; Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila. School location and student achievement: results of Lithuanian maturity examinations in mathematics // ICERI 2020: 13th annual international conference of education, research and innovation, 9th-10th November 2020, Seville, Spain: proceedings. Seville : IATED, 2020. ISBN 9788409242320. p. 2003. DOI: 10.21125/iceri.2020.0490.
2Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila; Jakaitienė, Audronė. Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje = Transformation educational goals into performance indicators in Lithuanian and international education policy // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. eISSN 1648-665X. 2020, t. 44, p. 18-33. DOI: 10.15388/ActPaed.44.2.
3Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. Students’ performance and teaching practices in science across EU countries: evidence from PISA2015 // European proceedings of social & behavioural sciences: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology. London : Future Academy. eISSN 2357-1330. 2019, vol. 53, p. 241-254. DOI: 10.15405/epsbs.2019.01.24.
4Želvys, Rimantas; Dukynaitė, Rita; Vaitekaitis, Jogaila; Jakaitienė, Audronė. School leadership and educational effectiveness: Lithuania case in comparative perspective // Management: journal of contemporary management issues. Split : University of Split. ISSN 1331-0194. eISSN 1846-3363. 2019, vol. 24, no. SI, p. 17-36. DOI: 10.30924/mjcmi.24.si.2.
5Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Jakaitienė, Audronė; Dukynaitė, Rita. Student science performance and teaching practices across EU countries: evidence from PISA 2015 // 9th ICEEPSY 2018 : International conference on education & educational psychology, 02-05 October 2018, Athens/Greece : abstract book. Athens : Future Academy®. eISSN 1986-3020. 2018, p. 43. DOI: 10.15405/iceepsy2018(1986-3020).
6Raižienė, Saulė; Stumbrienė, Dovilė; Ringienė, Laura; Dukynaitė, Rita; Jakaitienė, Audronė. The effect of student-oriented teaching practices in explaining PISA science performance across EU countries // DAMSS 2018 : 10th international workshop on "Data analysis methods for software systems", Druskininkai, Lithuania, November 29 - December 1, 2018 : [abstract book]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018. ISBN 9786090700433. p. 69. Prieiga per internetą: <https://www.mii.lt/datamss/files/DAMSS_2018_1.pdf>.