VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Sandra Virbukaitė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Sandra Virbukaitė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Virbukaitė, Sandra; Bernatavičienė, Jolita. Deep learning methods for glaucoma identification using digital fundus images // Baltic journal of modern computing. Rīga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2020, vol. 8, iss. 4, p. 520-530. DOI: 10.22364/bjmc.2020.8.4.03.