VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Saulius Maskeliūnas' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Saulius Maskeliūnas', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Radzevičius, Vytautas. An approach of ensuring interoperability of multi-dimensional data warehouses for monitoring of water resources // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : VGTU. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2021, vol. 29, iss. 1, p. 9-20. DOI: 10.3846/jeelm.2021.14112.
2Dagienė, Eleonora; Kriščiūnas, Andrius; Tautkevičienė, Gintarė; Maskeliūnas, Saulius. Impact of national research assessment exercises on monographs and scholarly books authored by the Lithuanian researchers // ISSI 2019: 17th international conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, 2-5 September, Rome, Italy: proceedings. Leuven : International Society for Scientometrics and Informetrics, 2019. ISBN 9788833811185. p. 2716-2717. Prieiga per internetą: <http://www.issi-society.org/publications/issi-conference-proceedings/proceedings-of-issi-2019/>.
3Maskeliūnas, Saulius. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2015-2017 metais // Kompiuterininkų dienos - 2017. Vilnius : Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2017. ISBN 9789986343264. p. 9-15. Prieiga per internetą: <https://www.liks.lt/kodi2017/KoDi2017-leidinys(el-versija).pdf>.
4Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Dzemydaitė, Giedrė; Miliauskas, Arūnas. Semi-automatic service provision based on interaction of data warehouses for evaluation of water resources = Iš dalies automatinis elektroninių paslaugų teikimas sąveikių duomenų saugyklų pagrindu vandens ištekliams vertinti // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2016, Vol. 27, No. 4, p. 709-722. DOI: 10.15388/Informatica.2016.107.
5Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Miliauskas, Arūnas; Naujikienė, Ramutė; Dzemydaitė, Giedrė. E-service composition for decision support, based on monitoring of contamination processes and analysis of water resource data // Technological and economic development of economy. Vilnius ; London : Technika ; Routledge-Taylor & Francis group. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2015, Vol. 21, no 6, p. 869-884. DOI: 10.3846/20294913.2015.1069417.
6Maskeliūnas, Saulius; Sandström, Ulf; Dagienė, Eleonora. Evolution of research assessment in Lithuania 2005 - 2015 // Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June - 3 July, 2015 / eds.: Salah, A.A., Y. Tonta, A.A. Akdag Salah, C. Sugimoto, U. Al. Book Series: Proceedings of the International Conference on Scientometrics and Informetrics. ISSN 2175-1935. Istanbul : Bogaziçi University, 2015. ISBN 9789755183817. p. 620-621. Prieiga per internetą: <http://web.archive.org/web/20160420031431/http:/issi2015.org/files/downloads/all-papers/0620.pdf>.
7Maskeliūnas, Saulius. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2013–2015 metais // Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2015. ISBN 9789986343134. p. 7-13. Prieiga per internetą: <http://www.liks.lt/kodi2015/KoDi-2015-maketas-spaudai.pdf>.
8Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Miliauskas, Arūnas; Naujikienė, Ramutė; Dzemydaitė, Giedrė. An approach of e-service composition for multi-spectral analysis of data warehouses of water resource management sector // Databases and Information Systems : proceedings of the 11th international Baltic conference, Baltic DB&IS 2014 Tallinn, Estonia 8-11 June 2014 / Hele-Mai Haav, Ahto Kalja and Tarmo Robal (Eds). Tallinn University of Technology Press, 2014. ISBN 9789949236329. P. 291-302.
9Petrauskienė, Žibutė; Maskeliūnas, Saulius. Implementing national open access research data archive // ScieCom info. Lund : Lund University. ISSN 1652-3202. 2014, vol. 10, no. 1, p. [1-3]. Prieiga per internetą: <http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/10233/8623>.
10Maskeliūnas, Saulius; Dagys, Viktoras; Žandaris, Aidas. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 2011-2013 metais // Kompiuterininkų dienos - 2013. Vilnius : Žara, 2013. ISBN 9789986342946. p. 7-12. Prieiga per internetą: <http://www.zara.lt/e-knygos/e-KoDi-2013-metod.pdf>.
11Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius. Development of the multi–componential and interoperable decision support system for environment protection of water recourses // Development of social technologies in the complex world: special focus on e-health : international conference social technologies ’13 : conference papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195863. P. 78-89. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/57b/SOCTECH_2013.pdf>.
12Maskeliūnas, Saulius. Lietuvos mokslo produkcijos vertinimo įtaka Lietuvos mokslo žurnalų leidybai = Influence of Lithuanian scientific output evaluation on publishing of Lithuanian scientific journals // Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. 2011, Vol. 3, no. 2, p. 129-138. Prieiga per internetą: <http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/article/view/est.2011.11>.
13Otas, Alfredas; Dagys, Viktoras; Maskeliūnas, Saulius; Žandaris, Aidas. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 2009-2011 metais // Kompiuterininkų dienos - 2011 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342625. p. 7-19.
14Maskeliūnas, Saulius; Eriksonas, Linas. Lithuania in the context of the European Digital Agenda // IT STAR. 2011, vol. 9, no. 1, p. 7-8.
15Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius. Development of multi-componential decision support system in dynamically changing application domain of environment protection // Efficient decision support systems - practice and challenges from current to future / edited by Chiang S. Jao. Rijeka : InTech, 2011. ISBN 9789533073262. p. 405-422. Prieiga per internetą: <http://www.intechopen.com/articles/show/title/development-of-multi-componential-decision-support-system-in-dynamically-changing-application-domain>.
16Otas, Alfredas; Maskeliūnas, Saulius. Development of computer literacy in Lithuania // ICT skills, education, certification: the multi-stakeholder partnership : proceedings of the 4th IT STAR workshop on ICT skills, education, certification: the multi-stakeholder partnership, 27-28 November 2009, Rome, Italy / edited by Giulio Occhini, Plamen Nedkov. Milan : IT STAR, 2010. ISBN 8890162058. p. 61-68. Prieiga per internetą: <http://www.scholze-simmel.at/it_star/ws4/lithuania.pdf>.
17Žandaris, Aidas; Maskeliūnas, Saulius. Tiksliname lietuviškuosius terminus: ne žiniatinklis, bet saitynas // Kompiuterininkų dienos - 2009 : informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje. Vilnius, 2009. ISBN 9789986342182. P. 306-310.
18Maskeliūnas, Saulius. Žinių technologijų terminų žodynėlis // Kompiuterininkų dienos - 2009 : informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje. Vilnius, 2009. ISBN 9789986342182. P. 343-354.
19Maskeliūnas, Saulius; Otas, Alfredas. Development and implementation of information society strategies in Lithuania // National information society experiences : proceedings of the 3rd IT STAR workshop on national information society experiences (NISE 08), 8 November, 2008, Godollo, Hungary / Eds. B. Damokli, P. Nedkov. Milan : AICA, 2009. ISBN 8890162023. p. 54-68.
20Maskeliūnas, Saulius; Otas, Alfredas. Development and application of information society strategies in Lithuania // 3rd IT STAR Workshop on National Information Society Experiences NISE 08 : 8 November 2008, Godollo, Hungary : preprints. Budapest : John von Neumann Computer Society. 2008, p. 40-51. Prieiga per internetą: <http://www.scholze-simmel.at/starbus/ws3/lithuania.pdf>.
21Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Dzemyda, Ignas. Interoperability of information system components for monitoring sewage and intelligent analysis of water resources = Informacinių sistemų komponentų sąveikumas vykdant nutekamųjų vandenų stebėseną ir intelektinę vandens išteklių analizę // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. 2008, vol. 14, no. 3, p. 260-278. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.260-278.
22Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius. An approach for decision support system design for evaluation of water contamination processes // The international conference "Modelling of business, industrial and transport systems" : May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga : Transport and Telecommunications Institute, 2008. ISBN 9789984818047. P. 197-203.
23Dzemydienė, Dalė; Maskeliūnas, Saulius; Jacobsen, Kim. Sustainable management of water resources based on web services and distributed data warehouses = Darnus vandens išteklių valdymas tinklo paslaugų ir išskirstytų duomenų saugyklų pagrindu // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. 2008, vol. 14, no. 1, p. 38-50. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.38-50>.
24Maskeliūnas, Saulius. R&D in information and communication technologies in Lithuania : preprintas Nr. 2007-36 / Saulius Maskeliūnas. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2007. 9 p.
25Maskeliūnas, Saulius. Lietuviškų klaviatūrų problemos ir jų sprendimo būdai = Problems of Lithuanian keyboard layouts and their solutions // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-1487. 2007, t. 42-43, p. 128-134. DOI: 10.15388/Im.2008.0.3431.
26Maskeliūnas, Saulius. R&D situation of information and communication technologies in Lithuania // IST4BALT news journal. ISSN 1816-8701. 2007, Vol. 3 (2006-2007), p. 14-18. Prieiga per internetą: <http://www.ednes.org/ist4balt/materials/nj/nj_v3.pdf>.
27Maskeliūnas, Saulius. R&D in ICT - Lithuania // R&D in Information and Communication Technology Central, Eastern and Southern Europe : proceedings of the 1st IT STAR Workshop on R&D in ICT : 11 November 2006, Bratislava, Slovakia, 2007, 2006. ISBN 9783902580023. p. 41-49.
28Maskeliūnas, Saulius. Research & development in information and communication technologies in Lithuania // 1st IT STAR Workshop on R&D in Information and Communication Technology : 11 November 2006, Bratislava, Slovakia [Elektroninis išteklius], 2006. 2006, p. 1-9. Prieiga per internetą: <http://www.starbus.org/r_d_ws1/lithuania.pdf>.
29Jacobsen, Kim; Maskeliūnas, Saulius; Dzemydienė, Dalė. Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses // The 4th International conference "Citizens and governance for sustainable development" CIGSUD'2006 : selected papers : September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280417. p. 184-189.
30Maskeliūnas, Saulius. Kaip vadinsime lietuviškai "Knowledge", "WWW", "Grid" technologijas, jų derinius ir išvestinius terminus? // Kompiuterininkų dienos - 2005 : LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai : Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. Vilnius : Žara, 2005. ISBN 9986341477. p. 240-246.
31Paliulionis, Viktoras; Maskeliūnas, Saulius. Architecture for location-based services // IST4BALT news journal. ISSN 1816-8701. 2005, Vol. 1 (2004-2005), p. 44-46. Prieiga per internetą: <http://www.ednes.org/ist4balt/materials/nj/nj_v1.pdf>.
32Maskeliūnas, Saulius. Ontologijų panaudojimas projekto repozitorijui intelektualizuoti // Informacinės technologijos 2002 : Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2002. ISBN 9955091193. p. 382-388.