VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Shubham Juneja' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Shubham Juneja', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Daniušis, Povilas; Valatka, Lukas; Juneja, Shubham; Petkevičius, Linas. Topological navigation graph framework // Autonomous robots. Dordrecht : Springer. ISSN 0929-5593. eISSN 1573-7527. 2021, vol. 45, p. 633-646. DOI: 10.1007/s10514-021-09980-x.