VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Snieguolė Meškauskienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Snieguolė Meškauskienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Andžius, Remigijus; Dagienė, Valentina; Meškauskienė, Snieguolė. Lietuvių kalbos terminų bazės projektavimas ir kūrimas = Design and development of the Lithuanian language termbase // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34, p. 201-207. Prieiga per internetą: <http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.3201>.